Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv aplikace redukované dávky hCG na indukci ovulace a výsledek gravidit u žen v IVF cyklech

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 16.4.2015

Vliv aplikace redukované dávky hCG na indukci ovulace a výsledek gravidit u žen v IVF cyklech

Srovnání vlivu rozdílného dávkování hCG při indukci ovulace u žen léčených v cyklech IVF.

Exogenní lidský choriový gonadotropin (hCG) je často používán k vyvolání ovulace v kontrolovaných ovariálních stimulačních protokolech. V in vitro cyklech (IVF) cyklech je většinou užívána dávka 10 000 IU. Udává se, že z aplikací menších dávek hCG mohou profitovat ženy, u kterých je nebezpečí nadměrné odpovědi (tzv. high responders), a ženy s rizikem vzniku ovariálního hyperstimulačního syndromu (OHSS). Optimální dávkování hCG, které umožňuje úspěšné dokončení IVF cyklu a současně minimalizuje riziko rozvoje OHSS,však není dosud určeno a je předmětem výzkumů.

Cílem multicentrické studie z USA, publikované v únorovém vydání časopisu Fertility a Sterility, bylo srovnat účinnost rozdílného dávkování hCG (5000 IU versus 10000 IU) při vyvolání ovulace.

Autoři provedli retrospektivní analýzu dat získaných z fáze III multicentrické randomizované studie, do které bylo zahrnuto 1211 zdravých premenopauzálních žen, které se podrobily IVF cyklu. Věk vyšetřovaných žen byl v rozmezí 18–42 let. V rámci ovariální stimulace byla ženám aplikována 1 intramuskulární injekce hCG (Novarel) k navození ovulace, dávka hCG byla známa pouze ošetřujícímu lékaři. Odběr oocytů, IVF cyklus a transfer embrya byly provedeny podle specifických protokolů daného centra. V rámci studie byl hodnocen počet oocytů a dále následovné těhotenství, definované jaké přítomnost detekovatelné srdeční akce v 6. gestačním týdnu.

Při hodnocení výsledku bylo zjištěno, že většině pacientek (83,2 %) bylo podáno 10000 IU hCG, 15,4 % žen (15,4 %) 5000 IU a u 1,3 % žen byla podána dávka jiná v rozmezí 3300 až 15 000 IU. Pacientky ve skupině s 5000 IU hCG měly průměrný body mass index (BMI) 23,9 a průměrnou bazální hodnotu FSH 6,6 mIU/ml, druhá skupina žen s dávkou 10000 hCG měla průměrný BMI 25,1 a hladinu FSH 7,4 mIU/ ml. Oba parametry se mezi skupinami statisticky významně lišily. Průměrný počet oocytů získaných ve skupině žen s 5000 IU hCG byl vyšší (18,7 oocytů/1 žena) ve srovnání s ženami s 10000 IU hCG (12,8 oocytů/1 žena), rozdíl byl opět statisticky významný (p < 0,0001). Při srovnání incidence gravidit po IVF cyklech nebyl mezi zmiňovanými skupinami žen zjištěn statisticky významný rozdíl (5000 IU hCG 42,8 %, 10000 IU hCG 40,8 %, p = 0,724).

Závěrem tohoto sdělení je konstatováno, že podání redukované dávky hCG 5000 IU nesnížilo množství získaných oocytů ani negativně neovlivnilo počet následných těhotenství u takto léčených žen. Lze tedy předpokládat, že nižší dávky hCG představují efektivní možnost k navození ovulace v IVF cyklech. Tato strategie by měla být použita zejména u žen s vysokým rizikem OHSS.

(moa)

zdroj : Kolb B. et al. Does a Reduced hCG Trigger Dose Compromise Outcomes in a Large Prospective Trial of Vaginal Progesterone for Luteal Phase Support? Fertility Sterility, February 2015 Volume 103, Issue 2, Supplement, Page e28 – prezentováno jako abstrakt P-43 na 63rd Annual Meeting of the Pacific Coast Reproductive Society, únor 2015

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nové poznatky o derivátech bisfenolu A a neplodnosti

Bisfenol A, všeobecně známý pod zkratkou BPA a masově používaný v průmyslové výrobě, je nechvalně proslulý svým nežádoucím působením na člověka. Nově vyvíjené látky BPS a BPF bohužel nevypadají o nic slibněji.

Souvislost mezi porodní hmotností a hodnotami spermiogramu u mužů s poruchou plodnosti

Na základě teorie tzv. fetálního programování lze předpokládat, že nitroděložní prostředí, které odráží mimo jiné i výživu těhotné ženy, může mít dopad na reprodukční schopnosti budoucích potomků. Studie zkoumá vztah porodní hmotnosti a hodnot spermiogramu mužů s poruchou plodnosti v dospělém věku.

Vliv kultivačních médií a délky kultivace na porodní hmotnost dětí po IVF/ISCI

Studie srovnává vliv 2 typů kultivačních médií (Medicult, Vitrolife) a rozdílné délky kultivace (transfer embrya v den 3 nebo 5) na porodní hmotnost novorozenců narozených z gravidit po IVF/ISCI.Všechny novinky