Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Velké děti po kryoembryotransferu

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 24.2.2014

Velké děti po kryoembryotransferu

Celosvětově se díky metodám asistované reprodukce narodilo již přes pět milionů dětí a stále vzrůstá podíl dětí narozených po transferu kryokonzervovaných embryí. Děti narozené po kryoembryotransferu mají vyšší průměrnou váhu než děti narozené po embryotransferu čerstvém. Může za to maternální faktor, nebo je to způsobeno kryokonzervací?

Pro studii byl použit dánský národní registr a byly vytvořeny dvě populace dětí narozených z jednočetného těhotenství po KET (kryoembryotransferu). První populace (celkové KET) se skládala ze všech dětí narozených po KET (n = 896), jež byly porovnávány s dětmi narozenými po embryotransferu (ET) čerstvých embryí (n = 9 480) a také s dětmi narozenými po přirozeném početí (n = 4 510). Druhá populace zahrnovala všechny sourozence (KET sourozenci), kde jeden byl narozen díky KET a druhý po čerstvém ET, přičemž u 550 sourozenců bylo narozeno první dítě po čerstvém ET a druhé po KET a u 116 sourozenců tomu bylo naopak.

Hlavním cílem studie bylo zjišťování výskytu hypertrofie dítěte (LGA – large for gastational age) definované jako porodní váha se skóre směrodatné odchylky > 2 v porovnání s běžnou populací dle Marshallovy křivky. Makrosomie byla definována jako porodní váha vyšší než 4 500 g. Pro jednotlivé populace výzkumu byla vypočítána hrubá a upravená míra rizika (AOR – adjusted odds ratio) LGA a makrosomie. Dále byla provedena metaanalýza spojující výsledky této studie s výsledky již publikovaných kohortových studií o LGA a makrosomii.

Míra relativního rizika LGA pro KET jednotlivce v porovnání s jednotlivci narozenými po čerstvém ET byla 1,34, pro makrosomii byla 1,91. Při porovnání dětí narozených po KET s dětmi narozenými po přirozeném početí byla míra relativního rizika pro LGA 1,41 a pro makrosomii 1,67. Zvýšené riziko LGA a makrosomie po KET bylo potvrzeno také v sourozenecké kohortě po upravení pořadí narození, kdy riziko LGA bylo pro KET jedince více než dvojnásobné (AOR 2,50). Jelikož zvýšené riziko LGA a makrosomie nemůže být dáno pouze tím, že se dítě narodilo jako druhé, či vnitřními mateřskými faktory, je zřejmé, že částečně může být zvýšení tohoto rizika zapříčiněno právě zmrazováním a rozmrazováním embryí. V metaanalýze, kde byly porovnány děti po KET a po čerstvém ET, bylo celkové  AOR 1,54 pro LGA a 1,64 pro makrosomii. Při porovnávání dětí narozených po KET a po přirozeném početí bylo AOR 1,32 pro LGA a 1,41 pro makrosomii.

Děti narozené po využití KET tedy mají dle této studie i související metaanalýzy vyšší riziko hypertrofie či makrosomie, což nemůže být vysvětleno pouze mateřskými faktory, jelikož podobné výsledky byly nalezeny při porovnávání sourozenců počatými po KET a po transferu čerstvého embrya.

(boba)

Zdroj: Pinborg A. et al. Large baby syndrome in singletons born after frozen embryo transfer (FET): is it due to maternal factors or the cryotechnique? Human Reproduction – publikováno online 9. ledna 2014; doi: 10.1093/humrep/det440

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,4/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

IVF v přirozeném cyklu pro subfertilní páry

Subfertilita postihuje 15 až 20 % párů snažících se o početí. Přestože je běžným standardem v takových případech nabídnout páru metody asistované reprodukce, a to především IVF s řízenou ovariální hyperstimulací, což je metoda drahá a zatížená vysokým rizikem nežádoucích účinků. Proto by IVF v přirozeném cyklu či v modifikovaném přirozeném cyklu mohla být bezpečnější a levnější alternativou léčby subfertilních párů.

Porodnická rizika syndromu polycystických ovarií

Syndrom polycystických ovarií (Polycystic Ovary Syndrom – PCOS, Steinův-Leventhalův syndrom) je nejčastější endokrinní poruchou u žen v reprodukčním věku a jednou z hlavních příčin ženské neplodnosti. Studie se zabývá vlivem PCOS na těhotenství a porod.

Použití zmrazených embryí při IVF nezvyšuje riziko mimoděložního těhotenství

Belgická retrospektivní studie u téměř 12 000 žen s in vitro fertilizací (IVF) ukázala podobný výskyt ektopických těhotenství při použití čerstvých i zmrazených embryí.Všechny novinky