Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Uplatnění CT kolonografie v diagnostice nádorů tlustého střeva

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 29.4.2010

Uplatnění CT kolonografie v diagnostice nádorů tlustého střeva

Metoda zvaná CT kolonografie je neinvazivní možností screeningu kolorektálního karcinomu, přestože přesnost v detekci lézí nebyla dosud jasně definována u asymptomatických dospělých v rizikové skupině. Cílem studie týmu amerických vědců bylo proto prozkoumat a zdokumentovat přesnost CT kolonografie v detekci velkých adenomů a maligních nádorů.

Pro studii bylo využito 2600 asymptomatických účastníků ve věku 50 let nebo starších v celkem 15 centrech. Většina (89 %) neměla žádný další rizikový faktor kromě věku, 9 % mělo příbuzného v první linii s polypy nebo rakovinou v anamnéze, 1 % mělo v osobní anamnéze polypy nebo rakovinu a 1 % mělo obojí.

V této studii byla CT kolonografie schopna zachytit velký kolorektální adenom nebo karcinom (≥ 10 mm) v průměru u 90 % asymptomatických pacientů. Zbývajících 10 % bylo detekováno jen optickou kolonoskopií. Další analýzy ukázaly nižší senzitivitu pro menší kolorektální léze (65 % pro ≥ 5 mm, 78 % pro ≥ 6 mm, 84 % pro ≥7 mm, 87 % pro ≥ 8 mm a 90 % pro ≥ 9 mm).

Obrazy, získané touto zobrazovací technikou, vznikají po standardní střevní přípravě a mechanické insuflaci pomocí multidetektorových CT scanů (s 16 nebo více řadami). Radiologové specializující se na CT kolonografii zaznamenávali všechny léze měřící 5 nebo více milimetrů v průměru. Revize pomocí optického kolonoskopu a histologie byla provedena podle stanovených klinických protokolů každého pracoviště a sloužila jako referenční standard.

Extrakolonické nálezy byly zjištěny u 66 % účastníků, ale pouze u 16 % bylo považováno za nezbytné další vyhodnocení nebo urgentní péče.

Odborná doporučení pro správný postup při screeningu kolorektálního karcinomu nabízejí více možných testů. CT kolonografie je méně invazivní metoda s nižším rizikem komplikací způsobených výkonem, než má optické kolonoskopie. Může tak vylepšit názor lidí v rizikové skupině na tento screening.

(mem)

Zdroj: N Engl J Med 2008(Sep 18);359(12):1207–1217.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rizikové faktory pro vznik psychických poruch u žen a mužů s infertilitou

Léčba neplodnosti in vitro fertilizací (IVF) je považována za multidimenzionální stresový faktor. Samotná léčba může vyvolávat anxietu a nepředvídatelnost výsledku cyklu IVF může způsobovat depresivní nálady. Je popisováno, že 30 % neplodných žen a 10 % neplodných mužů podstupujících IVF splňuje kritéria depresivní anebo anxiózní poruchy podle kritérií Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV).

Intenzivní chemoterapie může být účinná u vysoce rizikových lokalizovaných karcinomů rekta

Neoadjuvantní chemoterapie dvěma různými farmaky namísto jednoho předcházející standardní léčbě může mít dobré výsledky u vysoce rizikových potenciálně operabilních lokalizovaných karcinomů rekta. To je výsledek nové studie provedené na 105 pacientech a v lednu tohoto roku zveřejněné v on-line verzi časopisu The Lancet Oncology.

Vliv kultivace lidských embryí in vitro na porodní hmotnost novorozenců

Je velmi dobře známo, že výsledky jednočetných těhotenství po metodách umělého oplodnění (IVF a ICSI) bývají ve srovnání s graviditami po spontánní koncepci výrazně horší.Všechny novinky