Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinky hormonální terapie na kognitivní funkce a psychiku

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 30.6.2014

Účinky hormonální terapie na kognitivní funkce a psychiku

Článek v časopise Fertility and Sterility reaguje na výsledky studie Women’s Health Initiative (WHI), které naznačují, že hormonální terapie estrogeny ovlivňuje duševní zdraví žen v průběhu menopauzy.

Estrogen je komplexní pohlavní hormon s receptory rozmístěnými v mozku i periferii, kromě jiných účinků je jeho působením kontrolována i nálada a vědomí. Pojem estrogen zahrnuje tři různé látky: estradiol (E2), estrion (E1) a estriol (E3). Estradiol, nejsilnější z této trojice, je dominantní hlavně v období před menopauzou, zatímco estrion převládá po menopauze. Během těhotenství je placentou produkován převážně estriol. Zatímco před menopauzou jsou E2 i E1 produkovány vaječníky a volně se mezi sebou mění (E2 se metabolizuje na E1 a naopak), po menopauze je E2 tvořen aromatizací E1 a androstendionu z tukové tkáně. Množství volně cirkulujícího E2 klesá na 10 % původních hodnot, a poměr E2 a E1 se tak během menopauzy markantně mění.

Vliv estrogenů na kognitivní i emocionální zdraví je značný. Zvyšují hladinu antioxidantů, snižují počet volných radikálů a omezují oxidativní poškození mitochondriální DNA. Navíc regulují glukózový a oxidační metabolismus i mitochondriální funkce a podporují tvorbu ATP. Omezení těchto pochodů vede typicky k neurodegenerativním chorobám (např. Alzheimerova choroba). Estrogeny interagují s neurotransmitery a ovlivňují náladu přes serotoninergní systém. U zvířat vedou vysoké hladiny estrogenů po odstranění ovarií i ke zlepšení paměti.

Vztah mezi estrogeny, kognitivními funkcemi a psychikou je komplexní a hormonální terapií se zatím nepodařilo vytvořit prostředí, které by se vyrovnalo dynamičnosti premenopauzálních interakcí estrogenů a jejich cílových orgánů. Přes negativní výsledky některých studií, které ale často závisí na metodologii, existují důkazy, že hormonální terapie, především transdermální podání E2, má na kognitivní funkce a psychiku pozitivní účinek. V budoucnosti by se studie měly metodologicky sjednotit, aby bylo možné dopady hormonální terapie na psychiku objektivně zhodnotit. Potenciál estrogenů je velký nejen v účincích na psychiku, ale také v prevenci některých neurodegenerativních onemocnění.

(jez)

Zdroj: Fischer B., Gleason C. Effects of hormone therapy on cognition and mood, Fertility and Sterility® Vol. 101, No. 4, April 2014 0015–0282.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Gonádové dysfunkce u morbidně obézních adolescentních dívek

Cílem studie bylo popsání dysfunkcí gonád a zhodnocení výskytu syndromu polycystických ovarií (PCOS) u adolescentních dívek s metabolickým syndromem (MeS).

Srovnání tří metod hodnocení poškození DNA a jaderného obsahu proteinů spermií

TUNEL-test a kometová analýza mají v predikci výstupů metod asistované reprodukce lepší prognostický význam než vyšetření chromatinu průtokovou cytometrií.

Gynekologické operace a uchování fertility

V poslední době se stále více střetávají dva úhly pohledu v oblasti gynekologických operací. Na jedné straně stojí zastánci klasických gynekologických operací, na straně druhé se ozývají hlasy varující před možným ovlivněním plodnosti ženy. Výsledkem by měla být úzká mezioborová spolupráce chirurgů a specialistů na reprodukční medicínu.Všechny novinky