Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Syndrom ovariální hyperstimulace

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 29.5.2015

Syndrom ovariální hyperstimulace

Syndrom ovariální hyperstimulace (ovarian hyperstimulation syndrome – OHSS) je jednou z nejzávažnějších a potenciálně letálních komplikací kontrolované ovariální stimulace. Indukce maturace oocytů pomocí bolusu agonisty gonadotropin releasing hormonu (GnRH) místo standardně používaného hCG toto riziko signifikantně snižuje, a je proto považována za fyziologičtější variantu.

OHSS je charakterizován přesunem tekutiny z intravaskulárního prostředí do třetího prostoru, hlavně do dutiny břišní. Je způsoben především vysokou hladinou hCG, u časného OHSS se jedná o hCG exogenní podané v rámci indukce maturace oocytů, u pozdního OHSS je hCG tvořen v organizmu ženy v důsledku časného stadia těhotenství. V rámci indukce maturace se hCG podává s cílem napodobit vzestup luteinizačního hormonu uprostřed běžného cyklu, hCG má ale delší poločas než luteinizační hormon, takže dochází k větší produkci vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) a tím pádem i větší ztrátě tekutin.

Indukce maturace oocytů pomocí agonisty GnRH je fyziologičtější, protože lépe napodobuje hormonální profil běžného cyklu s peakem luteinizačního i folikuly stimulujícího hormonu. Po jeho podání je zároveň navozena časná luteolýza a nižší je i exprese VEGF. Luteolýza po podání agonisty GnRH je reverzibilní, lze ji zvrátit buď podáním malé dávky hCG, nebo vysokými dávkami exogenních steroidů.

I po stimulaci agonistou GnRH se OHSS může vyskytnout, pravděpodobně v důsledku podání hCG k záchraně luteální fáze cyklu, nicméně se jedná o ojedinělé případy. Přesto se nedoporučuje podávat v těchto cyklech hCG v jakékoli dávce pacientkám s folikuly o průměru větším než 10–14 mm. Zároveň se nedoporučuje ani záchrana luteální fáze vysokými dávkami steroidů, protože jsou embryotoxické. Lepší strategií u těchto žen je zamrazení všech oocytů/embryí.

Stimulace maturace oocytů agonistou GnRH se zdá být slibnou metodou, na definitivní závěry je ale ještě brzy. I když jsou známy případy OHSS i po stimulaci agonistou GnRH, úplným vynecháním hCG během stimulace lze toto riziko téměř eliminovat.

(epa)

Zdroj: Fatemi M. H., Garcia-Velasco J. Avoiding ovarian hyperstimulation syndrome with the use of gonadotropin-releasing hormone agonist trigger. Fertility and Sterility® Vol. 103, No. 4, April 2015 0015-0282/.00

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prenatální expozice ftalátům a anogenitální vzdálenost u novorozenců

Americká studie poukázala na fakt, že vyšší koncentrace metabolitů ftalátů v moči matek souvisí s narušením normálního vývoje pohlavního ústrojí u chlapců. To může mít negativní vliv na jejich budoucí reprodukční schopnosti.

Faktory ovlivňující vývoj oocytu

Článek se detailně zabývá vývojem oocytů a poukazuje na nejdůležitější faktory v prostředí oocytů ve folikulární tekutině a kumulu, které k danému vývoji pozitivním či negativním směrem přispívají. Vývoj lidského folikulu zahrnuje mnohočetné intraovariální a endokrinologické reakce, které mají vliv na měnící se mikroprostředí uvnitř folikulu.

Význam složení děložní tekutiny

Jaké faktory ovlivňují poměry aminokyselin v děložní tekutině? Jaký je důsledek složení děložní tekutiny ve vztahu k správnému vývoji embrya? Nově publikovaná studie přinesla zajímavé odpovědi na tyto i další otázky.Všechny novinky