Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Studie kvality života partnerů po neúspěšné IVF

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 14.4.2009

Studie kvality života partnerů po neúspěšné IVF

Cílem zveřejněné švédské studie bylo popsat kvalitu života mužů a žen, kteří před 4–5,5 roku ukončili léčbu IVF (in vitro fertilizace), která nevedla k porodu dítěte.

Studie byla provedena ve švédském Göteborgu ve fakultní nemocnici Sahlgrendska a byla publikována v lednu 2009 v odborném časopisu Acta obstetrica et gynecologica Scandinavica. Pro studii bylo osloveno čtyři sta párů po IVF provedené v rámci veřejného zdravotního systému, celkem 71 % párů akceptovalo účast a 68 % kompletně odpovědělo. Jednalo se o dotazníkovou studii, v níž byly podskupiny studie srovnány s kontrolní skupinou rodin s dětmi a navzájem mezi sebou. Výstupy měření byly obecný pocit duševní pohody (psychological general well-being), smysl sounáležitosti (sense of coherence), zkušenost s neplodností a charakteristiky demograficko-sociálně-ekonomické a zdravotní.

Překvapivě 76,7 % párů mělo děti nebo s nimi žilo v rodině. Celkem 39,6 % mělo biologické děti, 34,8 % párů mělo adoptované děti. Ve 3,7 % případů se jednalo o rodiče jak biologických, tak i adoptovaných dětí. Žádné rozdíly nebyly nalezeny mezi studovanou a kontrolní skupinou, kromě parametru hodnotícího smysl sounáležitosti, který byl nižší ve studované skupině po neúspěšném IVF. Studovaná skupina párů po neúspěšném IVF, které měly děti, vykazovala vyšší index pocitu duševní pohody než 23,3 % párů, které neměly děti, a než páry v kontrolní skupině. Pocit sounáležitosti byl lepší také ve skupině s dětmi než ve skupině bez dětí.

Závěrem studie je poznatek, že i navzdory proběhlé neúspěšné IVF v rámci veřejného zdravotního systému žilo po 4–5,5 letech více než 75 % párů s dětmi. Tato podskupina měla lepší kvalitu života ve srovnání s podskupinou bez dětí. Podle autorů by u těchto párů další cyklus IVF mohl vést k lepší kvalitě života.

(jate)

Zdroj: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Volume 88, Issue 3 2009, pages 291–300. DOI: 10.1080/00016340802705956

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nenáročné fyzické cvičení zlepšuje kvalitu života pacientů s Crohnovou chorobou

Prospěšnost fyzicky nenáročné tělesné aktivity u zánětlivých onemocnění je často vzhledem k absenci relevantních klinických studií zpochybňována. Cílem tohoto výzkumu bylo zhodnocení vlivu nenáročné chůze na kvalitu života u pacientů se střevním autoimunitním onemocněním – Crohnovou chorobou.

Účinek atorvastatinu u pacientek se syndromem polycystických ovarií

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) patří s prevalencí 5–7 % mezi nejčastější endokrinopatie u žen. PCOS se vyznačuje nejen nerovnováhou v pohlavních hormonech, ale i vyšší inzulinovou resistencí. Představuje tak riziko pro rozvoj diabetu a kardiovaskulárních onemocnění.

Role mesalazinu v prevenci rekurence divertikulitidy a v terapii divertikulární nemoci.

Terapie mesalazinem v italské studii vyznívá stejně efektivní v porovnání s lokálními ATB v prevenci rekurence divertikulitidy. Mesalazin je výrazně efektivnější v terapii symptomů divertikulární nemoci. Výhodou medikace mesalazinem v této indikaci jsou jeho minimální nežádoucí účinky.Všechny novinky