Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Stimulace maturace oocytů agonistou gonadotropin uvolňujícího hormonu za účelem in vitro fertilizace

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 2.6.2015

Stimulace maturace oocytů agonistou gonadotropin uvolňujícího hormonu za účelem in vitro fertilizace

Stimulace agonistou gonadotropin uvolňujícího hormonu (GnRH) vede k excelentní maturaci oocytů během IVF cyklů. Riziko vzniku ovariálního hyperstimulačního syndromu (OHSS) je při tomto postupu navíc velmi nízké. Nevýhodou podání agonisty GnRH však je nástup časné luteolýzy, což komplikuje transfer čerstvého embrya v tom samém cyklu.

Časnou luteolýzu je možné řešit farmakologicky buď vysokými dávkami exogenního estrogenu a progesteronu (americký přístup), nebo nízkými dávkami hCG v den získání oocytů (evropský přístup), nebo v den podání GnRH agonisty (tzv. duální stimulace).

Postupující úspěchy se zmrazováním embryí a segmentace cyklů s GnRH agonisty zmražením všech embryí a jejich následný transfer v cyklech následujících může být optimální strategií k minimalizaci rizika vzniku OHSS. Velmi výhodný je protokol s GnRH agonisty zvláště u dárkyň oocytů, protože dovoluje získat maximum oocytů a přitom minimalizuje riziko OHSS, špatná luteální fáze v těchto cyklech pak u těchto žen nehraje roli.

Cílem všech těchto postupů je dosáhnout pokračujícího těhotenství zakončeného porodem živého a zdravého dítěte a minimalizace rizika OHSS.

(epa)

Zdroj: Casper R. F. Introduction: Gonadotropin-releasing hormone agonist triggering of final follicular maturation for in vitro fertilization. Fertility and Sterility® Vol. 103, No. 4, April 2015 0015-0282/.00

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Progesteron-folikulový index (PFI) a jeho korelace s výsledky IVF cyklů

Porovnání korelace hodnoty celkového progesteronu a hodnoty tzv. PFI indexu s výsledky IVF cyklů. V in vitro cyklech bývá předčasné zvýšení hladiny progesteronu v krvi pacientek během pozdní folikulární fáze tradičně spojováno se zhoršenými vlastnostmi folikulu a předčasnou luteinizací. Předpokládá se, že hladina progesteronu rovněž ovlivňuje expresi genů v endometriu a může mít vliv na snížení míry těhotenství.

Syndrom ovariální hyperstimulace

Syndrom ovariální hyperstimulace (ovarian hyperstimulation syndrome – OHSS) je jednou z nejzávažnějších a potenciálně letálních komplikací kontrolované ovariální stimulace. Indukce maturace oocytů pomocí bolusu agonisty gonadotropin releasing hormonu (GnRH) místo standardně používaného hCG toto riziko signifikantně snižuje, a je proto považována za fyziologičtější variantu.

Prenatální expozice ftalátům a anogenitální vzdálenost u novorozenců

Americká studie poukázala na fakt, že vyšší koncentrace metabolitů ftalátů v moči matek souvisí s narušením normálního vývoje pohlavního ústrojí u chlapců. To může mít negativní vliv na jejich budoucí reprodukční schopnosti.Všechny novinky