Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Srovnání užívaných metod analgezie a anestezie při odběru oocytů

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 20.10.2009

Srovnání užívaných metod analgezie a anestezie při odběru oocytů

Ačkoliv je získání oocytů transvaginálním přístupem méně invazivní než laparoskopický odběr, může být tento zákrok nejbolestivěji vnímanou procedurou během procesu IVF. K ovlivnění bolesti během odběru je užíváno několik různých metod, mezi něž patří celková anestezie, lokální, spinální a epidurální anestezie, sedace při vědomí a elektroakupunktura.

Na základě dat z několika registrů v USA byly zkoumány a porovnávány druhy použité anestezie a analgezie při odběru oocytů. Do zkoumání dat byly zahrnuty záznamy celkem 1 349 žen, které odběr oocytů podstoupily. Vyšetřování se týkalo dvou hlavních kategorií. Jedna porovnávala efekt sedace při vědomí s alternativními metodami a druhá efekt pacientkou řízené analgezie (PCA) se sedací/analgezií podanou lékařem.

Ženy, u kterých byl jako metoda tišení bolesti použit paracervikální blok (PCB), uváděly nižší intenzitu bolesti ve skupině, kde byla použita další doplňková sedace, než ve skupině, kde bylo užito placebo. Přitom ženy, které obdržely intramuskulárně pethidin (opiátové analgetikum), uváděly v signifikantně vyšší míře nepřítomnost bolesti v porovnání s těmi, které obdržely intramuskulárně piroxikam (nonsteroidní analgetikum). Bolest byla vnímaná v signifikantně vyšší míře ve skupině žen, kterým byla podána pouze sedace při vědomí, v porovnání se skupinou, které byla podána celková anestezie. Abdominální bolest, vyhodnocená 30 minut po zákroku, byla ale nižší ve skupině, kde bylo užito sedace při vědomí, než ve skupině, kde byla podána celková anestezie.

Data ze skupiny, která porovnávala konvenční analgezii s elektroakupunkturou, prokázala signifikantní rozdíl ve vnímané bolesti při aplikaci PCB nebo elektroakupunktury ve prospěch konvenční analgezie. Při vyhodnocování intenzity bolesti ze skupiny porovnávající PCA s metodou sedace/analgezie podané lékařem se ukázala jako lepší metoda tišení bolesti během odběru lékařem podávaná sedace/analgezie.

Výpovědi žen popisující stupeň bolesti ukázaly rozporné výsledky, tudíž závěrem lze říci, že žádná z jednotlivě užitých metod se neukázala být lepší než ostatní. Ideální metoda tišení bolesti při odběru oocytů by měla zredukovat vnímání bolesti u všech pacientek na snesitelnou úroveň bez rizika nepříznivých účinků na dýchání a kardiovaskulární systém.

(skl)

Zdroj: Human Reproduction 2006 21 (7): 1672–1679; doi: 10.1093/humrep/del002

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Biopsie pólového tělíska v diagnostice monogenních onemocnění

Alternativou k preimplantační genetické diagnostice je vyšetření pólového tělíska. Studii zaměřenou na zjišťování efektivity této diagnostické metody provedli lékaři ve dvou německých reprodukčních centrech (Lübeck a Regensburg). Autoři prezentují výsledky klinického sledování devíti párů s rizikem přenosu monogenní choroby, které podstoupily IVF s následnou analýzou pólového tělíska.

Negativní energetická bilance souvisí s lidskou infertilitou – nové poznatky o MCH systému

Vazba mezi energetickým příjmem a reprodukcí je kritickým okamžikem pro přežívání všech živočišných druhů včetně člověka.

Slibný cíl pro léčbu idiopatických střevních zánětů na obzoru

Lékaři z Univerzity v Michiganu objevili zcela nový mechanismus, který drží na uzdě agresivní buňky imunitního systému, jež by mohly napadnout vlastní buňky organismu. Tyto poznatky otevírají novou cestu ve výzkumu možností terapie autoimunitních a nádorových onemocnění a také v potlačení orgánové rejekce po transplantacích.Všechny novinky