Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Srovnání tří metod hodnocení poškození DNA a jaderného obsahu proteinů spermií

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 16.6.2014

Srovnání tří metod hodnocení poškození DNA a jaderného obsahu proteinů spermií

TUNEL-test a kometová analýza mají v predikci výstupů metod asistované reprodukce lepší prognostický význam než vyšetření chromatinu průtokovou cytometrií.

Poškození DNA spermií prokazatelně ovlivňuje výsledky asistované reprodukce. To, že s danou poruchou a mužskou infertilitou obecně je asociována abnormální exprese protaminu v jádře spermií, je již prokázáno. Ve spermiích je na rozdíl od somatických buněk, u kterých je DNA uložena ve formě nukleohistonu, 85 % histonů nahrazeno protaminovými proteiny. Spermie s abnormálně nízkými hladinami protaminu vykazují vyšší retenci histonů, což může jejich DNA činit náchylnější k poškození.

Dosud není jasná prognostická hodnota různých metod hodnocení poškození DNA spermií, protože chybí větší studie, které by je v rámci studované kohorty přímo porovnávaly. Práce amerických autorů se zaměřila na hledání spojení mezi poškozením DNA spermií, obsahem proteinů v jejich jádře a výsledky asistované reprodukce.

Jednalo se o průřezovou studii, která zahrnula 238 mužů z neplodných párů podstupujících asistovanou reprodukci v Univerzitním centru reprodukční medicíny v Utahu, USA. Poškození DNA spermií bylo hodnoceno pomocí tří různých metod – TUNEL-testem (terminal deoxynucleotidyltransferase-mediated dUTP nick-end labelling), alkalickou kometovou analýzou a evaluací chromatinu průtokovou cytometrií (FCCE; flow cytometric chromatin evaluation). Retence histonů byla analyzována barvením roztokem anilinové modři a obsah protaminu (P1 a P2) v jádře pomocí gelové elektroforézy. Pro každý test byla vypočítána prognostická hodnota predikce klinického těhotenství.

Retence histonů byla asociována s poškozením DNA spermií (P < 0,001), poklesem kvality embryí (P = 0,005) a klinickými těhotenstvími (P < 0,001). Průměrné procento spermií s poškozenou DNA bylo na základě TUNEL-testu (15,04 ± 1,16 % vs. 8,79 ± 0,56 %; P < 0,001) i kometové analýzy (72,79 ± 2,49 % vs. 55,86 ± 2,29 %; P < 0,001) významně vyšší u párů, u kterých nedošlo k otěhotnění, než u těch, kde k otěhotnění došlo. Nebyla nalezena žádná souvislost mezi klinickými těhotenstvími a indexem fragmentace DNA měřeným FCCE (12,97 ± 1,46 vs. 14,93 ± 1,65; P = 0,379). Co se týká obsahu protaminu v jádře, pouze poměr P1/P2 byl asociován s počtem spermií (P = 0,013), věkem muže (P = 0,037), zralostí (P = 0,049) a kvalitou blastocysty (P = 0,012). Retence histonů a DNA poškození spermií měřené TUNEL-testem a kometovou analýzou byly asociovány s mírou oplodnění (P < 0,05), kvalitou embryí (P < 0,05) a mírou implantace (P < 0,05).

Přestože výsledky asistované reprodukce jsou závislé i na četných dalších faktorech, lze na základě výsledků předkládané studie konstatovat, že významnou roli hraje také poškození DNA spermií, měřené pomocí TUNEL-testu a kometové analýzy. Tyto dvě metody mají větší prediktivní hodnotu než FCCE. Abnormality histonů a obsahu protaminu jsou asociovány s poškozením DNA spermií.

(the)

Zdroj: Simon L., Liu L., Murphy K., et al. Comparative analysis of three sperm DNA damage assays and sperm nuclear protein content in couples undergoing assisted reproduction treatment. Hum Reprod 2014; 29: 904–917.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Gynekologické operace a uchování fertility

V poslední době se stále více střetávají dva úhly pohledu v oblasti gynekologických operací. Na jedné straně stojí zastánci klasických gynekologických operací, na straně druhé se ozývají hlasy varující před možným ovlivněním plodnosti ženy. Výsledkem by měla být úzká mezioborová spolupráce chirurgů a specialistů na reprodukční medicínu.

Ovariální cysty a neplodnost – kdy je racionální užití chirurgického řešení

Příčinná souvislost mezi ovariálními cystami a neplodností je stále předmětem živých debat na odborné půdě. Kdy užít chirurgické metody a také jaké, je předmětem hned několika studií.

Antimikrobiální peptid LL-37 by mohl fungovat jako vaginální antikoncepce

Antimikrobiální peptid LL-37 prokázal inhibiční účinky na fertilizační schopnost spermií v experimentech in vitro i in vivo. Tento peptid, jehož analog se přirozeně vytváří v pochvě 2–6 hodin po pohlavním styku, nevedl k žádným změnám v pohlavním traktu myších samic ani k narušení jejich další plodnosti. LL-37 je proto slibným kandidátem pro vývoj nové vaginální antikoncepce.Všechny novinky