Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Souvislost mezi porodní hmotností a hodnotami spermiogramu u mužů s poruchou plodnosti

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 13.3.2015

Souvislost mezi porodní hmotností a hodnotami spermiogramu u mužů s poruchou plodnosti

Na základě teorie tzv. fetálního programování lze předpokládat, že nitroděložní prostředí, které odráží mimo jiné i výživu těhotné ženy, může mít dopad na reprodukční schopnosti budoucích potomků. Studie zkoumá vztah porodní hmotnosti a hodnot spermiogramu mužů s poruchou plodnosti v dospělém věku.

Podle teorie fetálního programování může nitroděložní prostředí ovlivnit pozdější zdravotní vývoj jedince, podílí se např. na rozvoji metabolických chorob v dospělosti, uvažuje se i o vlivu na gametogenezi a následnou plodnost v dospělosti. V animálních pokusech byl dokázán vztah mezi výživou matky během gravidity a reprodukčními schopnostmi jejích potomků. Poněvadž je u lidí obtížné retrospektivně popsat stav nitroděložní nutrice, je ke zhodnocení výživových podmínek fétu jako zástupný parametr používána porodní hmotnost novorozence.

Z dosud publikovaných studií vyplývá, že u mužů s nízkou porodní hmotností je vyšší pravděpodobnost manifestace poruch plodnosti v dospělosti. Je známo, že porodní hmotnost pozitivně koreluje s hladinou plazmatického testosteronu. U žen byla nízká porodní hmotnost spojována s předčasným ovariálním stárnutím, častějším výskytem anovulačních cyklů a pozdější dobou otěhotnění. Existuje tedy předpoklad, že nízká, ale i vysoká porodní hmotnost mohou nepříznivě ovlivnit rozvoj reprodukčních funkcí jedince v dospělosti. Studie francouzských autorů měla za cíl vyšetřit souvislost mezi porodní hmotností a hodnotami spermiogramu u mužů s idiopatickou poruchou fertility. 

Do studie bylo zahrnuto 92 mužů s poruchou plodnosti (věkové rozmezí 23–45 let), kteří se s partnerkou déle než 12 měsíců snažili o koncepci, a 91 fertilních mužů (ve věku 28–45 let), kteří v posledních dvou letech spontánně počali s partnerkou nejméně jedno dítě. Ze studie byli vyloučeni muži s těžkou oligospermií (pod 5 milionů spermií/1 ml ejakulátu), azospermií či neidiopatickou oligospermií (toxickou, chirurgickou, metabolickou). K hodnoceným parametrům patřilo celkové množství spermií, objem ejakulátu, motilita spermií a určení integrity DNA spermií. U mužů byly současně vyhodnoceny sérové hodnoty lipidového spektra (triglyceridy, celkový cholesterol, LDL- a HDL-cholesterol). 

U mužů s poruchami plodnosti byla nalezena signifikantně vyšší porodní hmotnost, vyšší BMI a vyšší procento viscerálního tuku ve srovnání s fertilními muži. Současně byla nalezena pozitivní asociace mezi porodní hmotností a stupněm fragmentací DNA spermií. Z ostatních hodnocených parametrů byla nalezena pouze slabá korelace mezi celkovým počtem spermií a porodní hmotností. Jednoznačné souvislosti mezi porodní hmotností a lipidovým spektrem v dospělosti nebyly potvrzeny. 

Dle závěrů studie lze konstatovat, že stav fetální nutrice je jedním z faktorů podílejících se na poruše plodnosti v reprodukčním věku.

(moa)

Zdroj: Faure C., Dupont C., Chavatte-Palmer P., Gautier B., Levy R. ALIFERT Collaborative Group. Are semen parameters related to birth weight? Fertil Steril. 2015 Jan; 103 (1): 6–10.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv kultivačních médií a délky kultivace na porodní hmotnost dětí po IVF/ISCI

Studie srovnává vliv 2 typů kultivačních médií (Medicult, Vitrolife) a rozdílné délky kultivace (transfer embrya v den 3 nebo 5) na porodní hmotnost novorozenců narozených z gravidit po IVF/ISCI.

Individualizované stanovení plodnosti v reprodukčním věku – úkol budoucnosti?

Článek se zabývá možnostmi preventivního vyšetření žen a mužů v reprodukčním věku s cílem stanovit individuální fertilitu. Klade důraz na individualizované poradenství, které má za úkol včas odhalit možné poruchy plodnosti a zabránit tak náročné terapii infertility v budoucnosti.

Vliv time-lapse imaging (TLI) systémů na kvalitu kultivovaných embryí

Srovnání morfologických znaků embryí kultivovaných v uzavřených systémech (TLI – time-lapse imaging) s embryi kultivovanými konvenčním způsobem nezjistilo pozitivní vliv TLI systémů na zvýšení kvality embryí.Všechny novinky