Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Screening ovariální rezervy u neplodných žen

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 12.7.2009

Screening ovariální rezervy u neplodných žen

Ovariální rezerva je termín, který se používá k hodnocení kapacity vaječníků. Poskytuje nám informaci o rezervním počtu oocytů, které jsou vaječníky schopny poskytovat k případnému oplodnění.

Určení rezervy je důležité v léčbě neplodnosti. S pokročilým věkem ženy ovariální rezerva klesá. Věk ženy je jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících její schopnost reprodukce. Schopnost otěhotnět prvně klesá po 30. roce života a po tomto mezníku dále rapidně klesá až k nule, které dosahuje zhruba po 45. roce. Početí v pozdějším věku jsou velmi vzácná, ačkoliv oocyty od mladších dárkyň přicházejí v úvahu. Jak nejlépe klinicky určit rezervu oocytů ve vaječníku, je předmětem diskuzí.

Pasivní hodnocení ovariární rezervy zahrnuje měření FSH (folikuly stimulující hormon), E2 (estradiolu), AMH (antimüllerianského hormonu) a inhibinu B. Ultrazvukové určení vstupního počtu folikulů, vaskularity a objemu vaječníku patří také mezi pomocné metody. Klomifen-citrátový test, test ovariální rezervy exogenním FSH či stimulační test agonistou GnRH jsou stimulační metody, které byly užívány k hodnocení ovariální rezervy. Odpověď pacientky na stimulaci gonadotropním hormonem poskytuje důležitou informaci o funkci vaječníků.

Co se týče předpovědi výsledků metod umělého oplodnění jako fertilizace in vitro (IVF), pak podle zkušeností irských autorů uváděného zdroje mají některé hodnoticí metody ovariální rezervy větší výpovědní hodnotu než jiné. V odkazovaném odborném článku autoři uvádějí jednotlivé metody hodnocení rezervy ovarií a srovnávají je mezi sebou. Také popisují praktické strategie, jak organizovat screening užitím současných moderních metod.

Přestože úspěšnost početí po IVF je ovlivněna kombinací i různých neovariálních faktorů, jako jsou laboratorní podmínky, kvalita spermatu, psychologická zátěž a techniky embryonálního transferu, zůstává předpovídání odpovědi na gonadotropinovou léčbu i nadále důležitým cílem v hodnocení boje s neplodností.

(jate)

Zdroj: Sills, E. S., et al.: Ovarian reserve screening in infertility: Practical applications and theoretical directions for research. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. Publikováno on-line 31. 5. 2009. DOI:10.1016/j.ejogrb.2009.05.008

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Molekulární podstata účinku mesalazinu v prevenci kolorektálního karcinomu

Pacienti trpící ulcerózní kolitidou či Crohnovou chorobou mají vyšší riziko vzniku kolorektálního karcinomu, který se vyvíjí na podkladě chronického zánětu střev. Ačkoliv nezvratné důkazy stále chybí, podle epidemiologických i experimentálních studií mohou léky užívané k farmakoterapii idiopatických střevních zánětů, jako je mesalazin, snižovat incidenci CRC asociovaného s kolitidou.

Probiotika u nespecifických střevních zánětů

U pacientů s Crohnovou nemocí bylo popsáno snížení množství a biodiverzity střevního osídlení dominantního rodu Firmicus. Ve studii francouzských vědců bylo sledováno a určeno složení mikrobiologického osídlení střevní sliznice pacientů s Crohnovou nemocí v době chirurgické resekce a šest měsíců poté. Analýza byla provedena pomocí metody FISH. Bylo zjištěno omezení druhu Faecalibacterium prausnitzii, hlavního zástupce rodu Firmicutes.

Rizikové alely mohou předpovědět vznik Crohnovy choroby

Jak uvedl vedoucí týmu nizozemských vědců doktor Weersma, bylo zjištěno, že rostoucí počet mutovaných alel není spojen pouze se vznikem Crohnovy choroby, ale také s rizikem jejího závažnějšího průběhu. Zvyšuje se tak například pravděpodobnost fibrostenotické, fistulizující formy v dětském věku, která vyžaduje chirurgickou intervenci.Všechny novinky