Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Prolaktinomy a gravidita

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 14.2.2009

Prolaktinomy a gravidita

Laktotropní adenomy, tzv. prolaktinomy, jsou častou příčinou infertility. Tento vliv mají díky inhibičnímu vlivu prolaktinu na sekreci gonadotropinů a někdy také kvůli samotnému makroadenomu. Tyto odchylky jsou nicméně léčitelné, a tudíž je otěhotnění možné. Péče o těhotné je pak založena na znalosti rizik jak pro matku, tak pro plod.

Obecně jsou hlavní rizika pro rodičku dána velikostí tumoru, rizika pro plod vycházejí z terapie nádorového onemocnění matky. Během těhotenství dochází, a to i u zdravých žen, ke zvětšení hypofýzy jako takové. To je způsobeno hyperestrogenemií, která následně vede k laktotropní hyperplazii. Klinické důsledky jsou pak zejména neurologické, například zhoršení visu .

Pro potvrzení progrese velikosti hypofýzy v těhotenství byla provedena následující studie. Vyšetřováno bylo 20 zdravých negravidních a 32 zdravých gravidních žen. Prostřednictvím MRI bylo zjištěno progresivní zvětšení hypofýzy během těhotenství – její velikost ve třetím trimestru byla více než dvojnásobná oproti negravidním kontrolám.

Podobně tomu je u žen s prolaktinomem, po otěhotnění dochází k jeho růstu. Prognosticky je tedy podstatná velikost tumoru před otěhotněním. A logicky vyplývá, že lepší prognózu mají mikroadenomy, tedy nádory v průměru menší než 10 mm.

V jedné již starší studii vyšetřovali lékaři 85 žen s adenomem hypofýzy během celkem 91 těhotenství. Pouze u pěti z nich (tj. 5,5 %) se rozvinula neurologická symptomatologie – bolesti hlavy, výpadky zorného pole, u jedné pacientky také diabetes insipidus. Naproti tomu makroadenomy jsou problematičtější. V další studii z téhož roku se symptomy vyskytly u 20 ze 46 žen, celkový počet těhotenství byl v tomto případě 56 (tj. 36 %).

Z novějších studií lze zmínit tu z roku 2002, která zahrnovala 32 těhotných žen s prolaktinomem, 22 mělo mikroadenom a 10 makroadenom. Zvětšení tumoru bylo zachyceno v šesti případech, z toho u pěti se jednalo právě o makroadenom. Následně se tedy znovu zahájila terapie dopaminovými agonisty a u dvou případů byl nutný chirurgický zákrok. Podstatná je i informace, že nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky na hmotnost plodu a jeho vzhled.

(pes)

Zdroj: Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 2002 Jun 18; 37 (6): 335–7.
Gonzales, J. G., Elizondo, G., Saldivar, D., et al, American Journal of Medicine 1988; 85: 217.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Adherence a kvalita života adolescentních pacientů s IBD

Cílem americké studie bylo zkoumat vztah mezi adherencí a kvalitou života u adolescentních pacientů. Adherence k léčbě u 36 pacientů byla hodnocena pomocí rozhovoru vedeného lékařem a také díky specifickým biologickým testům. Další aspekt, kvalita života pacienta, byl hodnocen z rozhovorů jak s pacientem, tak i s jeho rodiči.

Vliv těhotenství na klinickou aktivitu Crohnovy nemoci

Vliv těhotenství na aktivitu Crohnovy nemoci byl zatím zkoumán relativně málo. Cílem studie francouzských lékařů bylo určit, jak těhotenství ovlivňuje průběh Crohnovy nemoci. Za tímto účelem byla provedena retrospektivní analýza v kohortě žen...

Medikace u IBD v těhotenství

Zatímco v minulosti bylo pacientkám s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou doporučováno neotěhotnět, současná strategie při léčbě této skupiny onemocnění umožňuje těhotenství bezpečné jak pro matku, tak pro plod...Všechny novinky