Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Proč a kdy přeruší neplodné páry léčbu sterility?

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 2.12.2009

Proč a kdy přeruší neplodné páry léčbu sterility?

Značná část neplodných párů přeruší léčbu sterility, aniž by dosáhla těhotenství. Většina studií zabývajících se nedokončením terapie je spojena s IVF. Autoři citované studie si kladli za cíl zjistit počty nedokončení léčby neplodnosti ve všech rozličných časových etapách.

Do studie bylo postupně zařazeno 1 391 párů, které byly poslány do dvou nemocničních center v Holandsku v období od ledna 2002 do prosince 2006. Počty párů s nedokončenou terapií pro poruchy plodnosti byly sledovány v 6 různých etapách. První etapa zahrnovala období bezprostředně po první návštěvě lékaře, druhá etapa byla v období diagnostiky neplodnosti, třetí etapa byla po skončení diagnostických testů pro neplodnost, ale ještě před zahájením vlastní léčby. Čtvrtá etapa označovala období během jiné než IVF léčby či těsně po ní. Pátá etapa se týkala vlastního IVF cyklu a šestá obsahovala období po minimálně 3 cyklech IVF. Důvody nedokončení terapie a spontánní otěhotnění po přerušení terapie se staly dalšími sledovanými faktory.

Ve sledované skupině nedokončilo léčbu celkem 319 párů, 76,8 % tak učinilo na základě vlastního rozhodnutí a zbylým 23,2 % párů přerušení doporučil lékař. Procentuální zastoupení párů s nedokončenou léčbou sterility v jednotlivých sledovaných etapách bylo následovné: I. etapa 6 %, II. etapa 3,4 %, III. etapa 35,7 %, IV. etapa 23,5 %, V. etapa 17,9 % a VI. etapa 13,5 %. Hlavními důvody pro přerušení terapie byly emocionální stres, špatná prognóza a odmítnutí terapie. Po přerušení léčby neplodnosti bylo procento následného spontánního otěhotnění 10 %.

Ze sledovaných párů téměř polovina skončila, aniž by vůbec zahájila jakoukoliv léčbu neplodnosti, a jedna třetina skončila nejméně po jednom IVF cyklu. Hlavním důvodem pro odstoupení od léčby bylo emocionální strádání zúčastněných a špatné vyhlídky na úspěch.

Toto zjištění by mohlo být užitečné pro lepší přizpůsobení terapie potřebám a očekávání neplodných párů a tím zlepšování kvality péče o pacienty s problematikou plodnosti.

(moa)

Zdroj: Brandes M., van der Steen J. O., Bokdam S. B., Hamilton C. J., de Bruin J. P., Nelen W. L., Kremer J. A.: When and why do subfertile couples discontinue their fertility care? A longitudinal cohort study in a secondary care subfertility population, Hum Reprod, 2009 Sep 26.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pentasa nově ve formě rektální suspenze

Kombinované podání PENTASY (mesalazin) v perorální formě a ve formě rektální suspenze dosahuje lepších výsledků než samotná perorální terapie u pacientů s rozsáhlou mírně až středně aktivní ulcerózní kolitidou - výsledky randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie.

Je cytomegalovirová infekce příčinou neplodnosti?

Cílem popisované studie bylo zjistit přítomnost cytomegalovirové (CMV) infekce u partnera či partnerky z páru sledovaného pro sníženou schopnost početí a dále analyzovat vztah infekce CMV s klinicky relevantními parametry ženské či mužské neplodnosti.

Nakolik přispívá užívání NSAID či antibiotik, systémová nebo gastrointestinální infekce a stres k relapsu IBD?

Nesteroidní antiflogistika (NSAID), antibiotika, systémová nebo gastrointestinální infekce či stres bývají řazeny mezi faktory potenciálně přispívající ke spuštění relapsu idiopatických střevních zánětů.Všechny novinky