Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Probiotika u nespecifických střevních zánětů

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 27.6.2009

Probiotika u nespecifických střevních zánětů

U pacientů s Crohnovou nemocí bylo popsáno snížení množství a biodiverzity střevního osídlení dominantního rodu Firmicus. Ve studii francouzských vědců bylo sledováno a určeno složení mikrobiologického osídlení střevní sliznice pacientů s Crohnovou nemocí v době chirurgické resekce a šest měsíců poté. Analýza byla provedena pomocí metody FISH (fluorescenční hybridizace in situ). Bylo zjištěno omezení druhu Faecalibacterium prausnitzii, hlavního zástupce rodu Firmicutes.

Ukázalo se, že s omezením hlavního druhu se pacienti ocitali ve vyšším riziku pooperační rekurence Crohnovy nemoci lokalizované v ileu. Nižší zastoupení F. prausnitzii na resekované střevní sliznici bylo také spojeno s endoskopicky prokázanou rekurencí po šesti měsících.

Aby bylo možné zhodnotit imunomodulační vlastnosti F. prausnitzii, byly analyzovány protizánětlivé účinky in vitro (tkáňové kultury) a in vivo (chemicky indukovaná kolitida u myší).

U Caco-2 buněk, do kterých byl pomocí virových vektorů přenesen gen pro NF-κB aktivitu, neměla kolonizace F. prausnitzii žádný vliv na IL-1β-indukovanou NF-κB aktivitu. Stimulace periferních mononukleárů bakteriemi druhu F. prausnitzii in vitro vedla k signifikantnímu snížení produkce IL-12 a IFN-γ a vyšší sekreci IL-10.

 • Caco-2 buňky jsou immortalizované („znesmrtelněné“, např. virovou tranfekcí) buňky. Jde o heterogenní řadu buněk lidského epiteliálního kolorektálního adenokarcinomu. Caco-2 buněčná řada je široce využívána k analýzám in vitro, např. k určení absorpce látek střevní sliznicí, je ale i vhodným materiálem pro výzkum zánětlivých procesů střevní sliznice.
Pomocí real-time kvantitativní PCR analýzy bylo prokázáno, že perorální podávání F. prausnitzii nebo supernatantu vzniklého odstředěním této bakteriální kultury dokázalo snížit intenzitu chemicky indukované kolitidy u myší a pomohlo upravit i dysmikrobii s kolitidou spojenou.

F. prausnitzii má protizánětlivé účinky prokázané na buněčné kultuře in vitro i na modelu chemicky indukované kolitidy u myší, částečně také díky metabolitům, které jsou schopné blokovat aktivaci NF-κB a produkci IL-8. Výsledky studie naznačují, že vyrovnání dysmikrobie s pomocí probiotika (F. prausnitzii) je slibnou strategií v léčbě Crohnovy nemoci.

(hak)

Zdroj:

 • Sokol H., et al.: Faecalibacterium prausnitzii is an anti-inflammatory commensal bacterium identified by gut microbiota analysis of Crohn disease patiens. PNAS October 28, 2008. Vol. 105, no. 43, pp. 16731–16736. DOI: 10.1073/pnas.0804812105

   

  Hodnocení článku

  Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
   
   

  Sdílení a tisk

  Doporučit článek e-mailem

  Vytisknout
   
   

  Čtěte dále

  Rizikové alely mohou předpovědět vznik Crohnovy choroby

  Jak uvedl vedoucí týmu nizozemských vědců doktor Weersma, bylo zjištěno, že rostoucí počet mutovaných alel není spojen pouze se vznikem Crohnovy choroby, ale také s rizikem jejího závažnějšího průběhu. Zvyšuje se tak například pravděpodobnost fibrostenotické, fistulizující formy v dětském věku, která vyžaduje chirurgickou intervenci.

  Zvyšuje farmakoterapie ženské neplodnosti riziko vzniku ovariálního karcinomu?

  Během posledních dvou desetiletí se odborníci zabývají otázkou vlivu farmakoterapie ženské neplodnosti na možný vznik karcinomu ovarií. Mnoho z ovariálních tumorů vychází z epitelové vrstvy obklopující vaječník.

  Využití nové metody pro detekci kolorektálního karcinomu

  V dubnovém čísle odborného časopisu Gastroenterology vyšel článek amerického autora Rexe popisující studii, která hodnotila schopnost metody zvané narrow-band imaging (NBi) použitelné při kolonoskopii identifikovat biologickou povahu polypů tlustého střeva a určit, které není nutné resekovat. Tato metoda se ukázala jako dostatečně přesná.  Všechny novinky