Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Přehled chirurgických metod získání spermií při léčbě infertility

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 1.12.2011

Přehled chirurgických metod získání spermií při léčbě infertility

Před obdobím metody intracytoplasmatické injekce spermií (ICSI) byla infertilita zapříčiněná obstruktivní azoospermií řešena rekonstrukčními operacemi a neobstruktivní azoospermie byla indikací k dárcovství spermatu. Díky ICSI je možné použít úspěšně i neejakulovaná spermatozoa, a to epididymální či testikulární.

V současné době jsou muži s obstruktivní azoospermií po prodělané vazektomii léčeni mikrochirurgickou metodou – vazovazostomií – zahrnující odstranění vazální obstrukce a následnou resuturu. Zhruba 60 % těchto mužů může zplodit zdravé dítě v případě, že není simultánně přítomen ženský faktor neplodnosti. V případech, kdy dojde k sekundární obstrukci distálního nadvarlete, je indikována vazoepididymostomie.

Muži s kongenitální absencí vas deferenes (CBAVD) mohou být nosiči mutace genu pro transmembránový regulátor vodivosti (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, CFTR) nebo mít klinicky vyjádřenou cystickou fibrózu. V těchto případech není chirurgická rekonstrukce indikována a spermatozoa jsou získávána metodou testikulární extrakce (TESE).

Existuje řada chirurgických metod získání spermatozoí z testes nebo epididymis. Po obstrukčním zákroku se spermie hromadí v nadvarleti, odkud mohou být aspirovány (mikrochirurgická epididymální aspirace spermií, MESA). U motilní frakce takto získaných spermií je riziko poškození DNA srovnatelné s dárcovskými spermiemi (pod 1 %). Metodou PESA jsou spermie získány perkutánní aspirací naslepo z nadvarlete, výkon je možné provádět ambulantně, avšak počet získaných spermií bývá nízký a nestačí většinou pro kryoprezervaci. Další metodou je testikulární biopsie, ale ve srovnání s aspiračními metodami pomocí tenkých jehel je tato metoda provázena dlouhodobějším skrotálním diskomfortem.

Zhruba polovina pacientů s neobstruktivní azoospermií produkuje v testes spermatozoa. K predikci jedinců, kteří mají být vyloučeni z invazivního zákroku, jsou používány klasické klinické metody (stanovení objemu testes, vyšetření seminální tekutiny, hladiny sérového FSH, inhibinu B, dopplerovské ultrazvukové skenování, histopatologické vyšetření tkáně varlat či testikulární mapování pomocí opakovaných aspirací), ovšem s nejistým výsledkem.

K získání testikulárního spermatu je v 50 % případů nutná opakovaná biopsie varlat, nověji prováděná pod zvětšením (micro TESE). Aspirační proceduru je rovněž možné realizovat pod ultrazvukovou kontrolou, která má za cíl monitorovat perfuzi testes pomocí dopplerovských technik.

Experimentálně se v animálních pokusech zkouší intratubulární injekce monoklonální fluoreskující protilátky ve snaze usnadnit získání spermatu, ovšem pro praxi je doporučováno používání minimálně invazivních metod.

(moa)

Zdroj: Tournaye H. Update on surgical sperm recovery – the European view. Hum Fertil (Camb) 2010(Dec);13(4):242-246. doi:10.3109/14647273.2010.522677

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Asociace mezi variantami genu ABCB1 (MDR1) a kortikodependencí u dětí s Chronovou nemocí

Kortikosteroidy (CS) efektivně navozují remisi u pacientů se středně závažnou a těžkou formou Crohnovy nemoci (CD). Kortikodependence je nicméně u dětí významným klinickým problémem spojeným s četnými vedlejšími účinky léčby.

Podávání vysokých dávek kyseliny ursodeoxycholové je spojeno s rozvojem kolorektální neoplazie u pacientů s ulcerózní kolitidou a primární sklerozující cholangitidou

Podávání vysokých dávek kyseliny ursodeoxycholové je spojeno s rozvojem kolorektální neoplazie u pacientů s ulcerózní kolitidou a primární sklerozující cholangitidou

Pomůže genová analýza léčit pacienty se zánětlivými střevními chorobami účinněji?

Ulcerózní kolitida a Crohnova nemoc patří mezi nejčastější chronické formy zánětlivých střevních onemocnění. Průběh obou nemocí je u jednotlivých pacientů značně odlišný.Všechny novinky