Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Podpora luteální fáze po stimulaci maturace oocytů agonistou gonadotropin uvolňujícího hormonu

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 8.6.2015

Podpora luteální fáze po stimulaci maturace oocytů agonistou gonadotropin uvolňujícího hormonu

Dosažení adekvátní luteální fáze v cyklech pro stimulaci dozrávání oocytů agonistou gonadotropin uvolňujícího hormonu (GnRH) je problematické. V těchto cyklech totiž dochází v důsledku podání agonisty GnRH k indukci časné luteolýzy. Aby v těchto cyklech mohlo být transferováno čerstvé embryo, je nutné luteální fázi farmakologicky podpořit.

To je možné několika způsoby. V USA se používá především podávání exogenního estrogenu a progesteronu, v Evropě pak převažuje podpora luteální fáze nízkými dávkami hCG podávanými v den získání oocytů. Pokud je nízká dávka hCG podána již v den aplikace GnRH agonisty, jedná se o tzv. duální stimulaci. Všechny tyto přístupy jsou efektivní a ve srovnání s konvenční stimulací maturace oocytů pomocí podávání hCG mají velmi malé riziko ovariálního hyperstimulačního syndromu, což je nebezpečná a potenciálně život ohrožující komplikace kontrolované ovariální stimulace.

Ačkoli byl v poslední době v metodách IVF intenzivně podporován postup zmrazení všech oocytů získaných během stimulace a jejich transfer v cyklech následujících, objevují se zprávy, které tento postup zpochybňují. V cyklech s transferem zmrazených oocytů totiž podle posledních zpráv dochází častěji k časným potratům, vyšší je i riziko epigenetických změn a porodu postižených dětí. K potvrzení těchto dat je sice potřeba ještě provést rozsáhlé klinické studie, nicméně již nyní je potřeba brát tato úskalí v úvahu.

I když v poslední době dochází k transferu převážně zmrazených embryí, není tento postup bez rizik. Cílem IVF by tedy stále měl být transfer čerstvého embrya, který povede k narození živého a zdravého dítěte. Stimulace maturace oocytů GnRH agonistou a následná podpora luteální fáze se zdá být krokem správným směrem.   

(epa)

Zdroj: Humaidan P., Engmann L., Benadiva C. Luteal phase supplementation after gonadotropin-releasing hormone agonist trigger in fresh embryo transfer: the American versus European approaches. Fertility and Sterility 2015 Apr; Vol. 103: 0015–0282/.00.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Konzumace ovoce a zeleniny s vysokým obsahem pesticidů může zhoršovat kvalitu spermatu

V nedávno publikované americké studii byla konzumace ovoce a zeleniny s vysokým reziduálním obsahem pesticidů spojena s nižším počtem spermií, menším objemem ejakulátu a nižším procentem morfologicky normálních spermií.

Stimulace maturace oocytů agonistou gonadotropin uvolňujícího hormonu za účelem in vitro fertilizace

Stimulace agonistou gonadotropin uvolňujícího hormonu (GnRH) vede k excelentní maturaci oocytů během IVF cyklů. Riziko vzniku ovariálního hyperstimulačního syndromu (OHSS) je při tomto postupu navíc velmi nízké.

Progesteron-folikulový index (PFI) a jeho korelace s výsledky IVF cyklů

Porovnání korelace hodnoty celkového progesteronu a hodnoty tzv. PFI indexu s výsledky IVF cyklů. V in vitro cyklech bývá předčasné zvýšení hladiny progesteronu v krvi pacientek během pozdní folikulární fáze tradičně spojováno se zhoršenými vlastnostmi folikulu a předčasnou luteinizací. Předpokládá se, že hladina progesteronu rovněž ovlivňuje expresi genů v endometriu a může mít vliv na snížení míry těhotenství.Všechny novinky