Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Podávání folikuly stimulujícího hormonu u mužské idiopatické neplodnosti zvyšuje pravděpodobnost otěhotnění

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 14.12.2015

Podávání folikuly stimulujícího hormonu u mužské idiopatické neplodnosti zvyšuje pravděpodobnost otěhotnění

V časopisu Endocrine Connections byla publikována metaanalýza zabývající se vlivem podávání folikuly stimulujícího hormonu (FSH) na úspěšnost léčby idiopatické mužské neplodnosti.

Metody vypracování metaanalýzy

Cílem studie bylo jasné vyhodnocení možného přínosu podávání FSH mužům z neplodného páru, který se buď snaží o spontánní koncepci, nebo je léčen pomocí metod asistované reprodukce.

Celkem bylo do metaanalýzy zařazeno 15 dílčích klinických hodnocení. Vybírány byly takové studie, kde byla muži diagnostikována idiopatická neplodnost a podávání FSH muselo být porovnáváno buď s placebem, nebo absencí léčiva. Randomizace studie nebyla podmínkou pro zahrnutí do metaanalýzy.

Výsledky

Pro účely metaanalýzy bylo shledáno jako vyhovujících celkem 15 dílčích studií. Dohromady tedy byla k dispozici data od 614 mužů léčících se pomocí FSH oproti 661 mužům v kontrolní skupině. Osm prací používalo rekombinantní FSH, sedm prací pak purifikovaný FSH. Rozdíl v účinnosti obou typů FSH nebyl prokázán.

Analyzována byla tato kritéria: pravděpodobnost spontánního otěhotnění, pravděpodobnost otěhotnění za pomoci technik asistované reprodukce, koncentrace spermatu, motilita spermií a velikost varlat.

K úspěšnému těhotenství docházelo častěji ve skupině užívající FSH, stejně tak byla u těchto mužů prokázána lepší koncentrace spermatu (zabývalo se tím 11 studií). Ukázal se i trend lepší pohyblivosti spermií, ale rozdíl nedosáhl na statistickou signifikanci. Stejně tak byl ve třech studiích prokázán jako vyšší objem varlat, opět však bez statistické signifikance.

Závěr

Dle aktuálně dostupných dat z literatury vše nasvědčuje tomu, že podávání FSH mužům z neplodných párů zvyšuje pravděpodobnost úspěšného početí. A to jak u spontánního početí, tak i v za pomoci asistované reprodukce. Nicméně výsledky této metaanalýzy mají své limity a těmi jsou jednak heterogenita jednotlivých klinických hodnocení, dále vysoké riziko zdvojení případů a rovněž nedostatečná specifikace léčebného programu využívajícího aplikaci FSH. Bylo by tedy namístě tuto oblast dále probádat včetně nalezení markerů, které by odrážely pozitivní odpověď na podávání FSH. V současné době tedy podávání FSH neplodným mužům ještě nemůže být považováno za rutinní postup.

(bak)

Zdroj: Santi D., Granata A. D., Simoni M. et al. Follicle-stimulating hormone treatment of male idiopathic infertility improves pregnancy rate: a meta-analysis. Endocr Connect 2015 Sep; 4 (3): R46–R58.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Může testování antimüllerického hormonu předpovídat odpověď na ovariální stimulaci?

V rámci zjišťování ovariální rezervy se stanovení hodnoty antimüllerického hormonu (AMH) používá jako vysoce senzitivní metoda. Mohou nová testovací zařízení (picoAMH ELISA) s větší citlivostí predikovat úspěšnost ovariální stimulace v populaci žen s nízkou ovariální rezervou (DOR = diminished ovarian reserve)?

IVF využívající přirozený ovulační cyklus by mohla být přínosnou alternativou klasické IVF

Analýza 6 randomizovaných kontrolovaných studií nenašla významné rozdíly mezi klasickou in vitro fertilizací (IVF) s kontrolovanou ovariální hyperstimulací (COH) a IVF využívající přirozený ovulační cyklus. Výsledky obou metod se významně nelišily v podílu živě narozených dětí ani ve výskytu syndromu ovariální hyperstimulace (OHSS). Analýza ale nedošla k závěru ohledně potenciálně nižších nákladů při využití přirozeného cyklu.

Asistovaná reprodukce jako rizikový faktor pro vznik preeklampsie

Následující článek pojednává o spojitosti metod asistované reprodukce a rizika vzniku preeklampsie, která byla prokázána v Tandbergově studii z roku 2014. Současně je zmíněn komentář k dané studii, který uvádí další rizikové faktory této závažné těhotenské komplikace.Všechny novinky