Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Podání vysoce purifikovaného hMG a rekombinantního FSH + LH vede ke stejnému podílu probíhajících těhotenství při intrauterinní inseminaci u žen ≥ 35 let

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 24.6.2015

Podání vysoce purifikovaného hMG a rekombinantního FSH + LH vede ke stejnému podílu probíhajících těhotenství při intrauterinní inseminaci u žen ≥ 35 let

Podíl probíhajících těhotenství byl v nedávno publikované italské studii s 579 ženami ≥ 35 let podstupujícími kontrolovanou ovariální stimulaci a intrauterinní inseminaci (IUI) srovnatelný při použití vysoce purifikovaného lidského menopauzálního gonadotropinu (HP-hMG) i rekombinantního folikuly stimulačního hormonu (rFSH) + rekombinantního luteinizačního hormonu (rLH). HP-hMG byl bezpečnější než rFSH + rLH z hlediska rizika syndromu ovariální hyperstimulace (OHSS).

Jednalo se o randomizovanou kontrolovanou otevřenou studii probíhající v jednom centru mezi květnem 2012 a zářím 2013. Zařazeny byly ženy s nevysvětlenou infertilitou a každá podstoupila v rámci studie jeden cyklus léčby. Kombinace rFSH a rLH byla podávána u 290 žen a HP-hMG u 289 žen. Cyklus ovariální stimulace byl zahájen 3. den menstruačního cyklu a zahajovací denní dávky gonadotropinů byly 150 m. j. rFSH + 150 m. j. rLG nebo 150 m. j. HP-hMG. Dávky byly upravovány podle individuální folikulární odpovědi. V rámci cyklu byla provedena jedna IUI za 34–36 hodin po injekci hCG. Hlavním sledovaným parametrem byl podíl probíhajících těhotenství definovaných jako dokončený 12. týden gestace a počet cyklů přerušených z důvodu OHSS.

Podíl probíhajících těhotenství dosáhl 17,3 % (48/290) ve skupině s rekombinantními gonadotropiny a 12,2 % (35/289) ve skupině HP-hMG (OR = 1,50, 95% CI 0,94–2,41, p = 0,09). Počet přerušených cyklů z důvodu OHSS činil 4,5 % (13/290) při léčbě rFSH + rLH v porovnání s 0,7 % (2/289) při léčbě HP-hMG (OR = 6,73, 95% CI 1,51–30,12, p = 0,013).

Výsledky této studie neprokázaly rozdíl mezi použitými gonadotropiny při COC a IUI z hlediska počtu těhotenství s dokončeným 12. týdnem gestace. Použití HP-hMG bylo spojeno s nižším rizikem OHSS. Autoři ovšem upozorňují, že jde o otevřenou studii a že vzhledem k brzkému ukončení hodnocení probíhajícího těhotenství může být jejich podíl nadhodnocen.

(zza)

Zdroj: Moro F., Scarinci E., Palla C., et al. Highly purified hMG versus recombinant LH in intrauterine insemination cycles in women ≥ 35 years: a RCT. Human Reproduction 2015. 30; 1: 179–185.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv stáří kultivačního média v IVF cyklech na porodní hmotnost novorozenců

Studie zkoumá vliv stáří kultivačního média užitého v čerstvých IVF cyklech na vývoj embrya, průběh následné gravidity či porodní hmotnost novorozenců.

Vliv počtu dětí na délku života žen

Průměrný počet narozených dětí na jednu ženu v posledních desetiletích v rozvinutých zemích klesá, což vede ke stárnutí populace a významným demografickým změnám. Shelley Ehrlichová z Oddělení epidemiologie a biostatistiky Univerzity v Cincinnati (Ohio, USA) publikovala v květnu 2015 přehled probíhajících diskusí a výsledků studií zabývajících se souvislostí mezi fertilitou a délkou života.

Podpora luteální fáze po stimulaci maturace oocytů agonistou gonadotropin uvolňujícího hormonu

Dosažení adekvátní luteální fáze v cyklech pro stimulaci dozrávání oocytů agonistou gonadotropin uvolňujícího hormonu (GnRH) je problematické. V těchto cyklech totiž dochází v důsledku podání agonisty GnRH k indukci časné luteolýzy.Všechny novinky