Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Počty embryí pro transfer – jak určit správný počet?

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 9.2.2015

Počty embryí pro transfer – jak určit správný počet?

Optimální počet transferovaných embryí u pacientek podstupujících metody umělého oplodnění (IVF) není jednoznačně znám. V článku je diskutován statistický přístup ke stanovení výpočtu pravděpodobnosti otěhotnění a implantaci embryí u žen ve věkových kategoriích od 34 let.

K určení pravděpodobnosti implantace embrya bylo vytvořeno několik matematických modelů. Jeden z nich popisuje vztah následujících proměnných: implantace embrya (EI) = EQ (kvalita embrya) × ER (endometriální receptivita) × TE (efektivita transferu embrya). Určujícím faktorem pro implantaci embrya je jeho kvalita, která se u většiny pacientek se zvyšujícím se věkem snižuje. Ke zvýšení pregnancy rate u těchto pacientek je používána strategie navýšení počtu transferovaných embryí, optimální počet transferovaných embryí je nicméně stále předmětem diskuzí.

Současné guidelines Americké společnosti pro reprodukční medicínu (ASRM), které se zabývají počtem transferovaných embryí, nezahrnují doporučení pro ženy nad 42 let. Touto problematikou se zabývala studie Gunnala a kolegů z roku 2014, který v práci popsal své zkušenosti s jednorázovým transferem 5 a více 3denních embryí ženám starším 43 let. Při tomto postupu došlo ke zvýšení pregnancy rate bez výrazného navýšení incidence vícečetných gravidit (u 43letých žen byla incidence dvojčat 16,9 %).

Další možnou metodou ke zvýšení implantace embryí je prodloužená kultivace blastocyty, biopsie trofoektodermu a chromozomální screening, avšak není zcela jasné, zda tento přístup, který samozřejmě navyšuje finanční náklady, je skutečně efektivní u žen nad 43 let. Je rovněž možné, že mnohočetné laboratorní manipulace či falešně pozitivní výsledky genetických testů vedou k poškození či odmítnutí potenciálně viabilních embryí. Pro stanovení optimálního počtu transferovaných embryí je rovněž možné využít statistické metody. Při použití aproximace, že každé embryo má nezávislou možnost implantace, můžeme vyjádřit pravděpodobnost těhotenství (P) po transferu n embryí jako: P = 1 – (1 – EI)n. Při použití hodnot pregancy rate po metodách IVF, udávaných Society for Assisted Reproductive Technologies registry, a počtu embryí, doporučovaných dle ASRM guidelines, je možno vypočítat P a EI hodnot pro každou věkovou skupinu žen. Paulson publikoval statistickou rovnici pro pravděpodobnost m implantací po transferu n embryí: Pm – EIm (1 – EI)n – m . n!/ [/m!(m – n)!]. Z autorem zveřejněných tabulek vyplývá, že např. u 38leté ženy po transportu 3 embryí, povolených dle ASRM, je očekávaná implantace embryí 16 % a vypočítaná pravděpodobnost gravidity bude 41 % (1,1% pravděpodnost, že dojde ke koncepci trojčat). Analogicky u 41leté ženy po transferu 5 embryí je očekávaná pravděpodobnost gravidity 34 %, výskyt trojčat je stanoven na 1,3 %. Je nutné zdůraznit, že ne všechny implantace mají za následek porod živého dítěte (live-birth implantation rate v této věkové skupině žen je zhruba 3 %).

Je zřejmé, že všechny uvedené kalkulace jsou teoretické, nikoli empirické, a proto je nutné vždy individuálně posoudit výši zdravotního rizika vícečetného transferu embryí u každé jednotlivé pacientky.

(moa)

Zdroj: Paulson R. J. How do we decide how many embryos are safe for transfer? Fertil Steril. 2014 Dec; 102 (6): 1565–6.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,2/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zvýšené hladiny progesteronu a estradiolu v raném těhotenství po hyperstimulaci ovarií při asistované reprodukci nepříznivě ovlivňují porodní výsledky

Výsledky finské studie se 110 ženami ukázaly souvislost mezi zvýšenou hladinou progesteronu v raném těhotenství po kontrolované ovariální hyperstimulaci (COH) a přenosu čerstvého embrya (ET) při asistované reprodukci a nežádoucími perinatálními výsledky. Přenos zmraženého embrya (FET) v nestimulovaném menstruačním cyklu s těmito nepříznivými výsledky spojen nebyl.

Existuje vztah mezi krevní skupinou a ovariální rezervou?

V posledním desetiletí lze nalézt hned několik studií zabývajících se vztahem krevní skupiny a ženské neplodnosti včetně snížené ovariální rezervy. Jaké jsou výsledky a mají tyto práce skutečně racionální podklad?

Vliv kvality morfologie spermií na úspěšnost intrauterinní inseminace

Cílem předkládané studie je určení vlivu kvality spermií na pravděpodobnost otěhotnění při použití intrauterinní inseminace (IUI) jako metody léčby neplodnosti.Všechny novinky