Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Peristomická dermatitida

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 30.8.2010

Peristomická dermatitida

Peristomická dermatitida často postihuje kůži v okolí vyústění stomie. Tyto komplikace ale mnohdy pacienti lékaři neohlašují a dermatitida zůstává neléčená i roky, přestože významně ovlivňuje zvládnutí chirurgického výkonu, následnou rekonvalescenci pacienta a také kvalitu života.

Tyto dermatitidy mohou být chemické, mechanické, iritační, bakteriální či imunologické etiologie nebo mohou být spojeny se základním onemocněním. Příkladem častých forem dermatitidy, které se objevují v okolí stomie, může být kontaktní iritace stolicí nebo močí, chronická papulomatózní dermatitida, mechanická dermatitida a alergická kontaktní dermatitida.

Jen v USA a Kanadě žije více než 1 milión pacientů s vyústěním střeva a ročně je v těchto dvou zemích nově zakládáno přibližně 100 000 stomií. Stomie mohou být dočasné nebo trvalé a jsou využívány při léčbě gastrointestinálních onemocnění, jako jsou kolorektální karcinom, Crohnova nemoc a syndrom dráždivého tračníku.

Přestože stomie pomáhají pacientům překonat závažné stavy, mohou se po jejich založení vyskytnout četné komplikace. Z těch je nejčastější právě peristomické podráždění kůže. Kůže má mírně kyselé pH (od 4,0 do 5,5) a moč i stolice jsou mírně alkalické, proto může jejich prosakování na kůži způsobit eroze.

Podle Nybeaka et al. se prevalence kožních komplikací u stomických pacientů pohybuje mezi 6 a 80 %. Více než třetina pacientů s kolostomií a více než dvě třetiny pacientů s urostomií jsou postiženy peristomální dermatitidou. Důvodem vyššího výskytu komplikací u urostomie je to, že moč je produkována kontinuálně a obsahuje vyšší koncentraci trávicích enzymů.

Prevence a terapie peristomické dermatitidy představuje velkou výzvu, protože některé topicky aplikované masti a krémy mohou být velmi mastné a aplikace těchto produktů ovlivňuje adhezi příslušenství stomie.

  • Jedním způsobem, jak se vyhnout tomuto problému, je topická aplikace steroidního krému pod okluzi hydrokoloidní membránou před umístěním stomického doplňku.
  • V jiné studii, konané pod vedením Lyona, byly na postižené oblasti aplikovány emulze obsahující 50% izopropylalkohol, který má antibakteriální vlastnosti.
  • Další metodou, jak zmírnit peristomickou iritaci kůže, je využití sukralfátového prášku, který poté, co je aplikován na kůži, působí jako fyzická bariéra.
Pro včasné rozpoznání jakýchkoliv komplikací, které se mohou vyskytnout, je zapotřebí důkladné pooperační sledování. Nezanedbatelná je edukace pacientů o typech dermatologických problémů, které se u stomie mohou běžně, ale i vzácněji vyskytovat. Důležitá je i spolupráce chirurgů, stomických sester a dermatologů, která by měla zajistit správnou péči o pacienta se stomií.

(hak)

Zdroj:

  1. Dermatitis 2010; 21 (3): 138–147.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Monozygotní dvojčata a IVF

Metody asistované reprodukce (ART) jsou široce a úspěšně používané v řešení neplodnosti, avšak s jejich přispěním vzrůstá počet mnohočetných gravidit. Přirozený výskyt monozygotních dvojčat, vzniklých rozdělením oplodněného oocytu na dvě a více embryí, je udáván ve 3–4 případech na 1 000 porodů.

Snížení počtu vícečetných gravidit – nový cíl reprodukční medicíny

Gravidity po spontánní koncepci jsou na rozdíl od gravidit vzniklých na základě metod asistované reprodukce většinou jednočetné. Mezi jednoznačný rizikový faktor pro vznik mnohočetných gravidit patří i počet transferovaných embryí.

Prevalence alternativních metod při léčbě neplodnosti v USA

V USA je udávána incidence infertility 7–17%, a přestavuje tak závažný společenský problém. Metody asistované reprodukce jsou spojeny s finančními výdaji, a proto se předpokládalo, že řada infertilních párů volí doplňkové či alternativní způsoby léčby.Všechny novinky