Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Ovlivňuje životní styl kvalitu spermatu?

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 4.9.2014

Ovlivňuje životní styl kvalitu spermatu?

V laickém i odborném podvědomí je zakořeněna představa, že muž svým životním stylem může do značné míry ovlivnit kvalitu svého spermatu. Jsou však tyto předpoklady založeny na faktech vycházejících z klinických studií? Odpovědi mohou překvapit.

Přestože je všeobecně rozšířena znalost faktorů, jež mohou zejména negativně ovlivnit kvalitu spermií, bylo na toto téma provedeno jen málo klinických hodnocení a zpravidla pouze na malém vzorku populace. Britská studie si proto dala za úkol toto téma validně prozkoumat.

Model studie

Za design studie byl zvolen typ případ–kontrola, přičemž počet případových pacientů byl 318 vůči 1 652 kontrolním pacientům. Studie probíhala multicentricky celkem na 14 různých klinikách pro léčbu neplodnosti. Kvalita spermatu pacientů zařazených do případové skupiny byla nižší než 4 % při porovnávání vzorku o 200 spermiích. Expozice rizikovým faktorům byla zjišťována dotazníkem s pacientem, tedy metodou samohlášení. Mezi zkoumané faktory patřila zejména konzumace alkoholu, tabáku či rekreačních drog, ale také věk, roční doba, příušnice v anamnéze, horečka, těžká fyzická práce, kvalita spodního oblečení, sexuální abstinence, body mass index a další.

Výsledky

Ze všech pozorovaných faktorů se jako rizikové ukázaly být pouze produkce spermatu v letních měsících a konzumace kannabisu v uplynulých třech měsících. Naproti tomu muži dodržující sexuální abstinenci delší než 6 dní byli v případové skupině zastoupeni méně.

Diskuze

Možným důvodem zhoršené kvality vzorků spermatu, jež byly získány od června do srpna, by mohla být vyšší atmosférická teplota. Proti této domněnce však stojí nevýznamnost jiných faktorů, jež se také zakládají na expozici spermatu vyšším teplotám, jakými jsou horečka či nošení těsného spodního prádla. Podstata tohoto jevu tedy zůstává neobjasněna. Oproti tomu negativní vliv konzumace kannabisu byl již v minulosti podpořen jinými studiemi. Toto téma si jistě zaslouží bližší rozpracování. Delší sexuální abstinence pak dává prostor k diskuzi o ideálních podmínkách „skladování“ spermií v mužském organismu.

Závěr

Vzhledem k množství zkoumaných faktorů a minimálnímu počtu faktorů, jež se prokázaly jako potenciálně rizikové, došli vědci k závěru, že životní styl muže nemá významný dopad na kvalitu spermií.

(bak)

Pacey A. A. et al. Modifiable and non-modifiable risk factors for poor sperm morphology. Hum Reprod. 2014 Aug; 29 (8): 1629–36; doi: 10.1093/humrep/deu116.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Metoda IVF s přenosem jedné euploidní blastocysty

Následující studie srovnává úspěšnost odlišných metod IVF (in vitro fertilization) – konkrétně použití pouze jedné euploidní blastocysty ověřené kvality versus přenos dvou neotestovaných blastocyst. Analyzován je zároveň vliv transferu jedné euploidní blastocysty na redukci počtu vícečetných těhotenství.

Antimülleriánský hormon by mohl sloužit jako prediktor otěhotnění u žen nad 38 let

Hladina antimülleriánského hormonu (AMH) by mohla být využitelným ukazatelem při identifikaci žen starších 38 let s minimální pravděpodobností otěhotnění při léčbě infertility. V době odkládání těhotenství do vyššího věku by se mohlo jednat o přínosný parametr. Hraniční sérovou hladinou AMH, pod kterou nedošlo během léčby infertility k žádnému případu otěhotnění, bylo 0,7 ng/ml.

Použití laparoskopické cystektomie v kombinaci s pooperačním podáváním agonistů gonadorelinu v indikaci léčby endometriózy

Použití laparoskopické cystektomie jako chirurgického řešení při léčbě endometriózy je běžným léčebným postupem. V následující studii je analyzováno pooperační přidání agonistů gonadorelinu v souvislosti s ovlivněním ovariální rezervy, těhotenství a četnosti relapsů.Všechny novinky