Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nevizualizované ztráty těhotenství jsou prognosticky důležité pro vysvětlení opakovaných potratů

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 30.6.2014

Nevizualizované ztráty těhotenství jsou prognosticky důležité pro vysvětlení opakovaných potratů

Studie dánských lékařů publikovaná v časopise Human Reproduction si klade otázku, zda jsou nevizualizované ztráty těhotenství u žen s nevysvětlitelnými opakujícími se potraty (RM – recurrent miscarriage) negativně spojené s šancí na donošení příštího těhotenství.

Doposud bylo známo, že počet klinicky evidovaných potratů u žen s RM vliv na donošení těhotenství má. Význam nevizualizovaných ztrát těhotenství ale zatím zkoumán nebyl.

Retrospektivní kohortové studie se zúčastnilo 587 žen s opakovanými potraty. Výsledky prvního těhotenství po sběru dat byly získány od 499 žen. Studie probíhala na klinice specializované na opakované potrácení v Kodani. Diagnóza opakovaného potrácení byla stanovena jako 3 a více potratů či ztrát těhotenství následujících po spontánním otěhotnění či homologní inseminaci. Kategorie „nevizualizované ztráty těhotenství“ zahrnovala ztrátu těhotenství potvrzeného biochemicky (pozitivní hCG, ale bez provedení ultrazvuku) a ztrátu těhotenství neznámé lokalizace (pozitivní hCG, ultrazvuk byl proveden, ale těhotenství se zachytit nepodařilo).

Od pacientek byly zjištěny demografické údaje včetně BMI, výsledků předchozích těhotenství a věku prvního těhotenství po léčbě na klinice. Výsledky prvního dalšího těhotenství byly zjištěny ze záznamů samotné nemocnice či jiných dánských nemocnic. Pro každou nevizualizovanou ztrátu a potrat v reprodukční historii pacientky bylo determinováno relativní riziko pro donošení dalšího těhotenství pomocí Poissonovy regresní analýzy, přizpůsobené rizikovým faktorům pro negativní výsledek těhotenství.

Výsledky ukázaly, že 37 % těhotenství před sběrem dat skončilo nevizualizovanou ztrátou. Každá další ztráta znamenala pro donošení relativní riziko 0,90, což nebylo statisticky signifikantně rozdílné od již známého relativního rizika 0,87 u klinicky evidovaných potratů. Relativní riziko narození živého dítěte bylo nižší u žen s 2 a více potraty (0,82 na každý potrat) než u žen s nevizualizovanou ztrátou těhotenství (0,89 pro každou ztrátu).

Z výsledků vyplývá, že nevizualizované ztráty přispívají negativně k šanci na donošení dalšího těhotenství a hodnoty relativního rizika jsou srovnatelné s hodnotami u klinicky evidovaných potratů.

(jez)

Zdroj: Kolte A. M., van Oppenraaij R. H. Non-visualized pregnancy losses are prognostically important for unexplained recurrent miscarriage. Human Reproduction, Vol. 29, No. 5 pp. 931–937, 2014.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Gonádové dysfunkce u morbidně obézních adolescentních dívek

Cílem studie bylo popsání dysfunkcí gonád a zhodnocení výskytu syndromu polycystických ovarií (PCOS) u adolescentních dívek s metabolickým syndromem (MeS).

Srovnání tří metod hodnocení poškození DNA a jaderného obsahu proteinů spermií

TUNEL-test a kometová analýza mají v predikci výstupů metod asistované reprodukce lepší prognostický význam než vyšetření chromatinu průtokovou cytometrií.

Gynekologické operace a uchování fertility

V poslední době se stále více střetávají dva úhly pohledu v oblasti gynekologických operací. Na jedné straně stojí zastánci klasických gynekologických operací, na straně druhé se ozývají hlasy varující před možným ovlivněním plodnosti ženy. Výsledkem by měla být úzká mezioborová spolupráce chirurgů a specialistů na reprodukční medicínu.Všechny novinky