Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Následné a nenásledné recidivující potraty a riziko chromozomálních abnormit

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 13.7.2010

Následné a nenásledné recidivující potraty a riziko chromozomálních abnormit

V současné době neexistuje jednotný konsenzus týkající se definice opakovaného potrácení. Dle American College of Obstetrics and Gynaecology (ACOG) je opakované potrácení definováno jako dva a více následných potratů, European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) však stanovila hranici na 3 a více opakovaných následných abortů. Tato nejednost se odráží i v denní praxi gynekologů, protože není jednoznačně dáno, kdy zahájit vyšetřování k objasnění příčiny rekurentních abortů.

Součástí diagnostického postupu je karyotypizace vyšetřovaného páru, neboť nosičství strukturálních chromozomálních abnormit je úzce spjato s opakovaným potrácením. Přidáním slova „následných“ do definice naznačuje zásadní roli pro sled předchozích potratů, ale vztah mezi touto sekvencí a rizikem nosičství chromozomálních abnormit je stále nejasný.

Autoři citované práce se zaměřili na zjišťování vztahu následných a nenásledných potratů k pravděpodobnosti existence nosičství chromozomální odchylky u párů s recidivujícími aborty. Studie probíhala v 6 genetických centrech v Nizozemsku a do studie byly zařazeny páry s anamnézou dvou a více klinicky prokázaných potratů před 20. gestačním týdnem. Vyšetřovanou skupinu tvořilo 279 párů, u kterých jeden z rodičů byl nositel chromozomální aberace, kontrolní skupiny tvořilo 428 párů bez nosičství genové patologie.

Bylo zjištěno, že 256 (92 %) z párů nositelů a 381 (89 %) z párů bez chromozomální odchylky prodělalo opakované potraty. Anamnéza dvou nebo tří následovných potratů nezměnila pravděpodobnost nosičství ve srovnání s dvěma nebo třemi nenásledovnými potraty. Následky předchozích gravidit nejsou tedy rizikovým faktorem pro chromozomální aberaci.

Z uvedeného vyplývá, že páry s historií potratů, která byla přerušena porodem zdravého dítěte, by měly být vyšetřovány po stránce chromozomálních aberací stejně podrobně jako páry pouze s opakovanými potraty.

(moa)

Zdroj: Consecutive or non-consecutive recurrent miscarriage: is there any difference in carrier status? Human Reproduction 2010, Vol. 25, No. 6 pp. 1411–1414; doi: 10.1093/humrep/deq089

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Frekvence dávkování mesalazinu u pacientů s ulcerózní kolitidou v klidovém stadiu

Perorální podávání mesalazinu v případě ulcerózní kolitidy s mírnou až středně těžkou aktivitou nemoci je v současnosti považováno za standardní terapeutický postup. Na účinnost a bezpečnost podávání perorálního mesalazinu (Pentasa) v jedné denní dávce ve srovnání s dobře zavedeným podáváním ve dvou denních dávkách se zaměřili autoři studie PODIUM.

Vztah užívání alkoholu a mužské fertility

Nadměrné užívání alkoholu je vážným medicínským problémem, dle WHO má za následek úmrtí 1,8 milionu lidí na celém světě ročně.

Mladí lidé se zánětlivým onemocněním střeva mají vyšší riziko fraktury

Tým vědců z univerzitních nemocnic v Ženevě a Lausanne prokázal, že mladí lidé, kteří trpí idiopatickými střevními záněty (IBD – inflammatory bowel disease) mají nižší kostní denzitu a chabou kostní architekturu ve srovnání se zdravými jedinci stejného věku. Z hlediska rizika fraktury je vhodné tyto nemocné řadit do ohrožené skupiny.Všechny novinky