Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Možná příčina opakovaných spontánních potratů – protilátky proti annexinu V

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 19.7.2008

Možná příčina opakovaných spontánních potratů – protilátky proti annexinu V

Neplodnost postihuje jeden z pěti párů v reprodukčním věku. Přibližně u dvaceti procent z těchto případů je příčina imunologická. Opakované spontánní potrácení může být (kromě jiného) následkem trombóz uteroplacentárních cév. Jak ukazují některé studie, jednou z příčin vzniku těchto trombóz by mohla být nedostatečná funkce annexinu V (též označován jako annexin A5).

Annexin V je protein hojně zastoupený ve stěnách umbilikálních cév a v placentě (250 mg/10 kg), jeho plasmatická koncentrace je ale nízká (0–5 ng/ml). Hlavní funkcí annexinu V je inhibice koagulačních reakcí závislých na fosfolipidech. Tento protein působí jako kompetitivní inhibitor při vazbě koagulačních faktorů na fosfatidylserin exprimovaný na membráně syncytiotrofoblastu. Formuje zde jakýsi antitrombotický štít, a hraje tak zřejmě významnou roli při udržování normální funkce placenty.

Protilátky proti annexinu V jsou proto spojovány se vznikem placentárních trombóz a apoptózou syncytiotrofoblastu. V pokusu na myších způsobila infuze těchto protilátek snížení dostupnosti annexinu V pro vazbu na fosfatidylserin přítomný na membráně syncytiotrofoblastu, což následně vedlo ke vzniku placentárních trombóz a ke ztrátě plodu. Zdá se, že tento mechanismus by se mohl uplatňovat i u lidí.

Cílem několika vědeckých prací bylo zjistit prevalenci sérových protilátek proti annexinu V a jejich vztah k reprodukčnímu selhání u pacientek s anamnézou spontánních potratů a u pacientek bez ní. Výsledky studií odhalují, že séra pacientek se spontánními potraty v anamnéze vykazují významně vyšší hladiny protilátek proti annexinu V ve třídě IgG v porovnání se séry pacientek bez potratů (p = 0,005).

Závěrem lze shrnout, že protilátky proti annexinu V, které vedou ke snížení dostupnosti tohoto proteinu, jsou jednou z příčin potrácení. Tyto protilátky by proto mohly sloužit jako prediktor opakovaných spontánních potratů. Přítomnost protilátek proti annexinu V je mimochodem také považována za jeden z patogenetických faktorů antifosfolipidového syndromu.

(sva)

Zdroj:
1. Jacob H. Rand, M.D., Alan A. Arslan, MD, et al. Reduction of circulating annexin A5 levels and resistance to annexin A5 anticoagulant activity in women with recurrent spontaneous pregnancy losses. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2006;194:182–188.
2. Gaetan Esposito, Mathieu C. Tamby, et al. Anti-annexin V antibodies: are they prothrombotic? Autoimmunity Reviews 2005;4:55–60.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Infliximab vede ke kompletnímu zhojení sliznice při ulcerózní kolitidě

Infliximab, monoklonální protilátka proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (TNF-alfa), je mimo jiné indikován jako léčba druhé volby při ulcerózní kolitidě. Výsledky post-hoc analýz dvou klinických, placebem kontrolovaných studií ukázaly, že jeho podávání vedlo u více než poloviny pacientů ke kompletnímu zhojení mukózy. Informovali o tom vědci z Mayo kliniky na Digestive Disease Week 2008.

Akutní renální selhání při IVF – kazuistika

Třicetiletá žena byla přijata k terapii IVF. Po dvou předchozích neúspěšných cyklech IVF jí byl laparoskopicky odstraněn bilaterální saktosalpinx (přítomnost výpotku ve vejcovodu).

Nespecifické střevní záněty jsou geneticky příbuzné s ankylozující spondylitidou

Výskyt nespecifických střevních zánětů i ankylozující spondylitidy lze sledovat častěji familiárně než sporadicky, dispozice k obojímu jsou předávány dědičně. Island je ideálním místem pro výzkum genetického pozadí některých onemocnění. Na rozdíl od USA i celé řady evropských států je s ohledem na kulturní, genetické i enviromentální faktory islandská populace relativně homogenní.Všechny novinky