Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Monozygotní dvojčata a IVF

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 25.8.2010

Monozygotní dvojčata a IVF

Metody asistované reprodukce (ART) jsou široce a úspěšně používané v řešení neplodnosti, avšak s jejich přispěním vzrůstá počet mnohočetných gravidit. Přirozený výskyt monozygotních dvojčat, vzniklých rozdělením oplodněného oocytu na dvě a více embryí, je udáván ve 3–4 případech na 1 000 porodů. Většina mnohočetných gravidit spojených s ART jsou gravidity dizygotní (vzniklé na základě oplodnění 2 a více vajíček), ale stoupá i procento monozygotních gravidit (MZT). Jejich incidence činí 1,5–2 % ze všech gravidit vzniklých po používání exogenního gonadotropinu a je čtyřikrát vyšší než u spontánně koncipovaných těhotenství. Vznik monozygotních dvojčat je připisován ovariální hyperstimulaci, metodě asistovaného hatchingu či prodloužené době kultivace embryí.

Ve srovnání s jednočetnými graviditami jsou MZT gravidity zatíženy vyšší fetální mortalitou a morbiditou, spojenou zejména s předčasným porodem. Monozygotní dvojčata bichoriální biamniální a monochoriální biamniální mají menší riziko pupečníkových a fetálních kolizních komplikací ve srovnání s monochoriálními monoamniálními dvojčaty. U monochoriálních monoamniálních gravidit jsou tyto komplikace spojeny až se 60% fetální mortalitou a pouze 1–2 % monoamniálních gravidit ze všech monozygotních těhotenství končí porodem. U monochoriálních dvojčat může intraplacentární komunikace vést k diskordantnímu růstu plodů na základě syndromu fetofetální transfuze (twin-to-twin transfusion – TTT syndrome).

Retrospektivní studie amerických autorů hodnotila incidenci monozygotních gravidit po IVF cyklech včetně chorionicity a amnionicity v průběhu let 2000–2007. Na základě sonografického vyšetření v 1. trimestru bylo diagnostikováno 98 monozygotních gravidit (incidence 2 %), u dárcovských oocytů byla incidence 3,3 %. Celkem 80 MZT gravidit vzniklo po transferu embrya 5. den, pouze 14 gravidit bylo po transferu embrya 3. den (2,6 % vs. 1,2 %), 4 gravidity vznikly po kryoembryotransferu (0,8% incidence). Incidence MZT gravidit po transferu 3. den nebyla ovlivněna použitím asistovaného hatchingu. Metoda ISCI rovněž signifikantně neovlivnila výskyt MZT gravidit. Celkem 95 % gravidit bylo hodnoceno jako monochoriální biamniální.

Nálezy potvrdily vyšší výskyt monozygotních gravidit po IVF. Jako rizikové faktory se ukázaly věk matky pod 35 let a prodloužená kultivace embryí, zatímco techniky penetrace zona pellucida či kryoprezervace incidenci MZT signifikantně neovlivnily.

(moa)

Zdroj: Monozygotic twinning: an eight-year experience at a large IVF center. Fertility and Sterility, Vol. 94, No. 2, July 2010; doi: 10.1016/j.fertnstert.2009.03.064

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Snížení počtu vícečetných gravidit – nový cíl reprodukční medicíny

Gravidity po spontánní koncepci jsou na rozdíl od gravidit vzniklých na základě metod asistované reprodukce většinou jednočetné. Mezi jednoznačný rizikový faktor pro vznik mnohočetných gravidit patří i počet transferovaných embryí.

Prevalence alternativních metod při léčbě neplodnosti v USA

V USA je udávána incidence infertility 7–17%, a přestavuje tak závažný společenský problém. Metody asistované reprodukce jsou spojeny s finančními výdaji, a proto se předpokládalo, že řada infertilních párů volí doplňkové či alternativní způsoby léčby.

Vliv body mass indexu na incidenci recidivujících potratů

Recidivující aborty (RA) jsou definovány jako výskyt tří a více následných potratů a vyskytují se průměrně u 1 % párů ve fertilním věku. Jako příčina recidivujících abortů bývají udávány chromozomální aberace, uterinní patologie, imunologické a hemokoagulační abnormity, avšak v 50 % případů zůstává etiologie potratů neobjasněna.Všechny novinky