Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Metody zachování plodnosti u žen s endometriózou – vhodné pro všechny, pro některé, pro žádné?

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 15.8.2015

Metody zachování plodnosti u žen s endometriózou – vhodné pro všechny, pro některé, pro žádné?

Endometrióza je chorobou mladého věku, kdy ženy často ještě nenaplnily své reprodukční plány. Proto je velmi aktuální otázka ochrany jejich reprodukčních schopností.

Kryokonzervace oocytů a ovariální tkáně byla původně vyvinuta pro ženy, kterým hrozí časná menopauza kvůli onkologické léčbě. Vzrůstající důvěra ale rozšířila její použití i na jiný okruh pacientek. Ženy s jakýmkoli patologickým stavem, který má za následek poruchu ovariálních funkcí, začaly být zvažovány jako potenciální kandidátky pro tuto metodu zachování plodnosti.

Mezi nimi jsou obzvláště vhodnou skupinou pacientky s endometriózou, protože jsou ohroženy předčasným vyčerpáním ovariální rezervy a zhruba polovina z nich je neplodná. Přitom je diagnóza určena typicky v mladém věku. Na základě aktuálně dostupných dat o souvislosti endometriózy, neplodnosti a ovariální rezervy odborníci usuzují, že metody zachování plodnosti mohou být přínosné pro ty pacientky, které mají oboustranné neoperované endometriomy, a pro ty, které prodělaly excizi jednostranných endometriomů a čeká je další výkon pro kontralaterální rekurenci. Po každé operaci totiž klesá hladina AMH (antimülleriánského hormonu), který je markerem ovariální rezervy.

Při rozhodování mezi těmito dvěma metodami by měla být dána přednost konzervaci oocytů, a to vzhledem k nedostatku údajů o konzervaci ovariální tkáně. Ta je prozatím spíše metodou experimentální a nachází uplatnění zejména tehdy, když je třeba volit radikálnější chirurgický postup nebo když je gonadotoxická léčba bezodkladná.

Autoři však argumentují proti zavedení těchto metod do rutinní klinické praxe. Dosud bylo publikováno pouze několik málo případů využití těchto metod a pro analýzu nákladové efektivity není k dispozici dostatek dat. Žen s touto diagnózou je velmi mnoho (postihuje cca 5–10 % žen ve fertilním věku) a jejich plošné směřování k těmto metodám by mělo hluboké důsledky klinické, provozní i ekonomické. Doporučením do rutinní klinické praxe proto nevyhnutelně musí předcházet získání více klinických dat a zevrubná ekonomická analýza.

(pez)

Zdroj: Somigliana E. et al. Fertility preservation in women with endometriosis: for all, for some, for none? Hum Reprod 2015; (6): 1280–1286 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv estrogenů na funkci uterinních NK buněk a na CCL2 mediovanou cévní remodelaci endometria

Studie popisuje vliv estrogenů na funkční vlastnosti uterinních NK (uNK) buněk s důrazem na úlohu této buněčné linie při vaskulární remodelaci endometria. Současně je popsán mechanismus estrogendependentní sekrece chemokinu CCL2 v uNK, který je esenciální pro uNK mediovanou angiogenezi v endometriu.

Průběh IVF u žen do 35 let podle počtu podaných lahviček přípravku Menopur

Na kongresu ASRM byly v roce 2013 prezentovány výsledky post-hoc deskriptivní analýzy průběhu a výsledku in vitro fertilizace (IVF) u žen do 35 let podle počtu podaných lahviček vysoce purifikovaného lidského menopauzálního gonadotropinu (HP-hMG).

Nové způsoby léčby neplodnosti u žen středního věku s předčasným ovariálním selháním a jinými funkčními chorobami

U žen po dovršení 35 až 40 let začíná počet oocytů a primárních folikulů významně klesat. Tato skutečnost je způsobena nedostatkem buněk membrana granulosa. Z nového výzkumu vyplývá, že u neplodných žen by se tvorba nových primárních folikulů a jejich diferenciace mohly obnovit po obdržení mononukleárních buněk z periferní krve od mladých plodných žen.Všechny novinky