Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Metoda IVF s přenosem jedné euploidní blastocysty

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 25.8.2014

Metoda IVF s přenosem jedné euploidní blastocysty

Následující studie srovnává úspěšnost odlišných metod IVF (in vitro fertilization) – konkrétně použití pouze jedné euploidní blastocysty ověřené kvality versus přenos dvou neotestovaných blastocyst. Analyzován je zároveň vliv transferu jedné euploidní blastocysty na redukci počtu vícečetných těhotenství.

V současné době podstupuje mnoho neplodných párů některou z metod asistované reprodukce. Umělé oplodnění je náročné nejen po stránce emocionální, ale i finanční. Proto je snahou postupy IVF co nejvíce zefektivnit a současně minimalizovat rizika, jež s sebou umělé oplodnění pro pacientku nese. Jedním z těchto rizik je i vícečetné těhotenství, které snižuje naději na úspěšný porod a zatěžuje celý zdravotnický systém péčí o předčasně narozené novorozence. Slibně se proto jeví nově vyvinutá metoda, kdy je během cyklu IVF do dělohy transferována jedna euploidní blastocysta. Během tohoto postupu je do dělohy přeneseno pouze jedno embryo ve stadiu blastocysty. Jelikož se jedná o vyšší stadium vývoje, je blastocystu možné podrobněji otestovat, a lépe tak odhadnout pravděpodobnost úspěšné nidace. Tímto postupem je zároveň eliminováno riziko vícečetných těhotenství.

Klinické hodnocení metody

Metoda byla analyzována v randomizované studii, do níž bylo zahrnuto celkem 205 neplodných párů. Podmínkou byla příčina neplodnosti na straně partnerky a páry musely být mladší 42 let. V průběhu studie také muselo u páru dojít k úspěšnému zrodu alespoň dvou blastocyst. U testované skupiny bylo provedeno vyšetření blastocysty na euploiditu. Aneuploidie, tedy chromozomální nerovnováha, je totiž hlavní příčinou neúspěšné nidace. U kontrolní skupiny byly standardními metodami vybrány dvě na pouhý pohled nejvíce životaschopné blastocysty.

Procento úspěšných gestací stanovené jako překročení 24. týdne těhotenství bylo zcela srovnatelné u obou skupin – 60,7 % u studované skupiny versus 65,1 % u kontrolní skupiny. Redukce počtu vícerčat však byla naprosto signifikantní u nové metody – v této skupině bylo 0 % vícečetných těhotenství, zatímco v kontrolní skupině 53,4 %.

Transfer pouze jedné otestované blastocysty nesnižuje šanci na úspěšné otěhotnění, ale snižuje výskyt vícečetných těhotenství. Tento postup lze tedy doporučit pro rutinní využívání během IVF.

(bak)

Zdroj: Forman E. J., et al. In vitro fertilization with single euploid blastocyst transfer: a randomized controlled trial, Fertility and Sterility, 2013, 100 (1), 100–107.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,8/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Antimülleriánský hormon by mohl sloužit jako prediktor otěhotnění u žen nad 38 let

Hladina antimülleriánského hormonu (AMH) by mohla být využitelným ukazatelem při identifikaci žen starších 38 let s minimální pravděpodobností otěhotnění při léčbě infertility. V době odkládání těhotenství do vyššího věku by se mohlo jednat o přínosný parametr. Hraniční sérovou hladinou AMH, pod kterou nedošlo během léčby infertility k žádnému případu otěhotnění, bylo 0,7 ng/ml.

Použití laparoskopické cystektomie v kombinaci s pooperačním podáváním agonistů gonadorelinu v indikaci léčby endometriózy

Použití laparoskopické cystektomie jako chirurgického řešení při léčbě endometriózy je běžným léčebným postupem. V následující studii je analyzováno pooperační přidání agonistů gonadorelinu v souvislosti s ovlivněním ovariální rezervy, těhotenství a četnosti relapsů.

Šanci na úspěšný průběh těhotenství snižují nevhodné hladiny progesteronu vznikající při umělém oplodnění

Pro úspěšnost metod umělého oplodnění (IVF) je stěžejní navození optimálních hormonálních hladin v ženině organismu. Přestože se zpravidla daří nastavit ideální hormonální profil, udržení správné hladiny progesteronu bez výkyvů není ve 38 % případech možné. Může mít toto vliv na celkovou úspěšnost IVF?Všechny novinky