Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Mesalazin je u pacientů s vysoce rizikovým střevním zánětlivým onemocněním vhodnou profylaxí kolorektálního karcinomu

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 5.6.2008

Mesalazin je u pacientů s vysoce rizikovým střevním zánětlivým onemocněním vhodnou profylaxí kolorektálního karcinomu

Na 72. výročním setkání organizovaném American College of Gastroenterology byly prezentovány výsledky studie, podle které může užívání mesalazinu u pacientů s nespecifickými střevními záněty přispět ke snížení rizika vzniku kolorektálního karcinomu. K tomuto závěru dospěli lékaři z Henry Ford Hospital v Detroitu ve studii, která porovnávala 23 pacientů a kontrolní skupinu s podobnými rizikovými faktory. Pacienti měli srovnatelné hodnoty BMI, podobnou rodinou anamnézu IBD a kolorektálního karcinomu a obdobný vztah ke kouření.

Výsledkem studie bylo zjištění, že 100 % pacientů s ulcerózní kolitidou, u kterých se neobjevil kolorektální karcinom, užívalo profylakticky mesalazin. Mezi pacienty s ulcerózní kolitidou, u kterých byl kolorektální karcinom diagnostikován, užívalo mesalazin pouze 76,9 %.

Tyto výsledky podporují myšlenku, že existuje asociace mezi užíváním mesalazinu a nižším rizikem rozvoje kolorektálního karcinomu. Podle regresní analýzy pak celková dávka mesalazinu vyšší než 5 068 g byla u pacientů s idiopatickými střevními záněty spojena se snížením rizika rozvoje kolorektálního karcinomu o 86 % ve srovnání s těmi, kteří byli zatíženi podobnými rizikovými faktory, ale mesalazin dlouhodobě neužívali.

Je ale nutné si uvědomit, že i když jde o velmi zajímavé závěry, byla studie prováděna pouze na velmi malé skupině, a proto je zapotřebí ověřit preventivní účinek mesalazinu na větším souboru pacientů.

Pacienti s IBD jeví nízkou adherenci k doporučenému screeningu

Pacienti s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou jsou vystaveni nepoměrně větším riziku rozvoje kolorektálního karcinomu, a proto by měli být pravidelně sledováni. Screening ale těmito skupinami pacientů nebývá dodržován.

Kromě slabé adherence k léčbě se u pacientů s nespecifickými střevními záněty vyskytují i problémy s účastí na doporučeném screeningu. Zdaleka nejde pouze o problém amerických pacientů, v České republice je situace obdobná.

V další studii, na které spolupracovali lékaři z Univerzity v San Francisku a z Kaiser Permanente v severní Kalifornii , byl zkoumán počet spolupracujících pacientů a jejich přístup k doporučeným pravidelným kolonoskopickým vyšetřením. Intenzivní program kolonoskopického screeningu a dohledu je u pacientů s ulcerózní kolitidou doporučen k včasnému záchytu počínajících stadií kolorektálního karcinomu.

Této studie se zúčastnilo 358 pacientů s ulcerózní kolitidou, u kterých přicházel v úvahu pravidelný screening. Pouze třetina z těchto pacientů podstoupila během čtyřleté periody (2001–2004) alespoň jedno vyšetření. Z těchto 123 pacientů jich pouze polovina absolvovala kolonoskopické vyšetření. Z výsledků bohužel vyplývá, že pouze 18 % vysoce rizikových pacientů s ulcerózní kolitidou se drží doporučeného harmonogramu screeningových vyšetření.

Zdroj:

  • American College of Gastroenterology (2007, October 15).
    Mesalamine Linked To Cancer Protection For High Risk Inflammatory Bowel Disease Patients.

(hak)

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Aspekty redukce embryí po IVF

Redukce vícečetného těhotenství je výkon prováděný na konci prvního trimestru (11. až 12. týden gravidity), který snižuje počet vyvíjejících se plodů.

Při výzkumu pozadí onemocnění se uplatní zjišťování polymorfismu v jediném nukleotidu (SNP)

Cílem studie publikováné v březnovém vydání časopisu Genes and Immunity bylo lokalizovat gen, který je zodpovědný za rodinné predispozice k IBD. Při předchozích postupech, které se zaměřily na polymorfismus mikrosatelitů, nebylo dosaženo potřebných informací, a proto přistoupili vědci k vyhledávání jednonukleotidových polymorfismů (SNP)

Délka menstruačního cyklu jako marker ženské plodnosti

Švédští vědci se zabývali vztahem mezi délkou menstruačního cyklu a úspěšností IVF/ICSI metody. Dále zkoumali, zda je možné použít délku menstruačního cyklu jako marker ovariální rezervy, tedy ukazatele množství a kvality zbývajících oocytů v ovariu.Všechny novinky