Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Lidské stromální buňky produkují během procesu decidualizace faktory podporující apoptózu

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 10.11.2014

Lidské stromální buňky produkují během procesu decidualizace faktory podporující apoptózu

Autoři ze španělské Granady se ve své práci soustředili na otázku, zda během procesu decidualizace dochází i k apoptóze změněných deciduálních stromálních buněk (decidual stromal cells – DSC). Z výsledků jejich zkoumání se zdá, že stromální buňky v průběhu decidualizace produkují i řadu faktorů indukujících apoptózu u vznikajících DSC.

Diferenciace stromálních buněk v DSC a současná apoptóza části DSC během decidualizace jsou pro normální invazi trofoblastu a průběh těhotenství zásadní. V průběhu času regreduje dokonce většina DSC, aby byl zajištěn dostatek prostoru pro růst embrya. Nicméně mechanismus zániku DSC nebyl až do současné doby znám.

Kultury DSC byly v této studii získány z deciduální sliznice žen v prvním trimestru těhotenství. Apoptóza buněk byla měřena pomocí průtokové cytometrie, produkce prolaktinu DSC byla stanovena imunoesejí. Po zhodnocení výsledků došli autoři k závěru, že DSC jsou rezistentní k celé řadě substancí indukujících apoptózu. Během decidualizace nicméně produkují látky, které podporují apoptózu hlavně nediferencovaných DSC. Zásadní roli v procesu apoptózy i diferenciace má přitom cAMP. Exogenně přidaný prolaktin nevedl u DSC k apoptóze, naopak protilátky proti receptoru pro prolaktin nevedly k poklesu apoptózy.

Podle závěrů této práce se zdá, že apoptóza DSC je proces paralelní k jejich diferenciaci. Spouštěcími faktory přitom jsou látky uvolňované během procesu decidualizace samotnými stromálními buňkami. Tyto poznatky jsou důležité pro pochopení funkce deciduy v začátku těhotentví.

(epa)

Zdroj: Leno-Dura E., Ruiz-Magan M. J., Munos-Fernandez R., et al. Human decidual stromal cells secrete soluble pro-apoptotic factors during decidualization in a cAMP-dependent manner. Human Reproduction. 2014; 29 (10): 2269–2277; doi: 10.1093/humrep/deu202

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Děložní myomy a názory na jejich léčbu

Děložní myomy jsou časté benigní nádory dělohy, jejich vliv na kvalitu života ženy však může být značný. Mezi nejčastější symptomy děložních myomů patří nepravidelné krvácení, které může při delším trvání vést k anémii, a bolest v oblasti malé pánve. Současné názory na jejich léčbu jsou popsány v následujícím článku.

Preimplantační genetické testování

Ačkoli je možnost preimplantačního genetického testování (PGS) embryí velmi lákavá, podle výsledků z přelomu tisíciletí se zdá, že na úspěch léčby velký vliv nemá. Změnila se mezitím situace na poli PGS, má smysl preimplantační genetické testování znovu zavádět, nebo se jedná o krok zpět?

Laboratorní charakteristiky spermatu u mužů s rakovinou varlat

Autoři zajímavého článku publikovaného nedávno v časopise Human Reproduction se ve své práci zabývali otázkou, zda existují nějaké markery rakoviny varlat (testicular cancer – TC), které by bylo možné zachytit ve spermatu ještě před klinickou manifestací onemocnění. Ve své studii proto zkoumali kvalitativní a kvantitativní charakteristiky spermatu mužů s TC před zahájením léčby, neplodných mužů s oligozoospermií (IO) a zdravých kontrol s normozoospermií (NZ).Všechny novinky