Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kryoprotekce oocytů a jejich in vitro maturace ovlivňují signální dráhy vápníku v průběhu oplodnění

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 1.8.2014

Kryoprotekce oocytů a jejich in vitro maturace ovlivňují signální dráhy vápníku v průběhu oplodnění

Metody umělého oplodnění dosáhly v poslední dekádě neuvěřitelného rozvoje a pokroku. Stále se ale jedná o umělé oplodnění, a proto se nabízí otázka, zda v průběhu procesů umělého oplodnění nejsou narušeny některé fyziologické funkce, a pokud ano, tak jak. Studie se konkrétně zabývá vlivem na signální dráhy vápníku.

Dnes je již spolehlivě vědecky prokázané, že správná funkce vápníku jako signální molekuly je zcela esenciální pro aktivaci oocytů a následný vývoj embrya. Byla publikována celá řada studií provedených na zvířecích modelech, které detailně objasnily celý mechanismus těchto drah. Konkrétní pokusy na lidských oocytech v tomto ohledu však zatím provedeny nebyly.

Cíle studie

Studie měla dva jasné cíle. Prvním bylo zjistit, zda jsou signální dráhy vápníku ovlivněny kryoprotekcí oocytů. Zmrazování vajíček pro jejich použití v budoucnosti je běžně užívanou praxí při asistované reprodukci. Druhým cílem bylo ze stejného pohledu ověřit i praxi dozrávání oocytů v in vitro podmínkách.

Provedení studie

Do čistě laboratorní studie bylo přijato celkem 205 vajíček, jež byla získána od dárkyň po navození ovariální hyperstimulace. Kromě studijní skupiny oocytů byla vytvořena i kontrolní skupina čerstvých, in vivo maturovaných oocytů. Aktivita vápenatých iontů byla stanovována pomocí fluorescenčních metod.

Výsledky a závěry

Bylo zjištěno, že in vitro dozrávání oocytů a jejich kryoprotekce ovlivňují aktivitu signálních drah vápníku, a to ve smyslu zpomalení frekvence, celkově kratšího trvání a vyšších výkyvů těchto drah. Hlavním nedostatkem této studie je však následné nepoužití studovaných oocytů v cyklech IVF. Použití fluorescenčních metod totiž vede k odumření oocytů.

Dosažené výsledky by měly dopomoci ke zlepšení technik IVF s cílem zachovat kvalitu signálních drah vápníku.

(bak)

Zdroj: Nikiforaki D., et al. Kryoprotekce oocytů a jejich in vitro kultury ovlivňují signální dráhy vápníku. Human Reproduction. 2013; 0 (0): 1–12.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

MikroRNA a jejich vliv na neplodnost

MikroRNA (miRNAs) jsou malé fragmenty RNA o velikosti 18 až 25 nukleotidů, které nekódují proteiny, ale fungují spíše jako posttranskripční regulátory genové exprese. Role miRNAs se liší tkáň od tkáně, obecně se ale účastní převážně biologických procesů buněčné diferenciace, proliferace a apoptózy. Tyto procesy jsou rovněž důležitou součástí časného vývoje embrya a jeho implantace.

Trijodtyronin reguluje produkci angiogenetického růstového faktoru a sekreci cytokinů izolovanými lidskými deciduálními buňkami v závislosti na specifickém typu buňky a gestačním věku

Autoři britské studie publikované v časopise Human reproduction hledali odpověď na otázku, zda trijodtyronin (T3) ovlivňuje sekreci angiogenetického faktoru a cytokinů u lidských deciduálních buněk izolovaných v časném těhotenství.

MikroRNA a její role v regulaci funkčnosti ovarií

MikroRNA (miRNA) a její význam v ovariích se staly předmětem výzkumů teprve nedávno. Ukazuje se ale, že ovlivňuje mnoho zásadních funkcí, jako steroidogenezi, ovulaci i vývoj a funkci žlutého tělíska. Shrnutí současných poznatků o roli miRNA v ovariích bylo publikováno v časopise Fertility and Sterility.Všechny novinky