Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kryokonzervace oocytů a míra otěhotnění

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 17.6.2010

Kryokonzervace oocytů a míra otěhotnění

Kryokonzervace embryí se stala důležitou součástí technik asistované reprodukce (ART), dle údajů ICMART (2008) se celosvětově podílí na 25 % porodů po ART. V mnohých centrech asistované reprodukce jsou počty porodů po kryoembryotransferu totožné s počtem porodů po transferu oocytů bez předchozího zmražení. Nicméně právní, etické, morální či náboženské důvody mohou použití této techniky omezit.

Řešení této situace přináší metoda kryokonzervace oocytů. Dle multicentrických studií vitrifikace oocytů neovlivňuje průběh gravidity ani perinatální výsledky (Chian et al., 2008). Nedávný rozvoj miniobjemových metod vitrifikace má za následek dramatický nárůst efektivity tohoto procesu.

Cílem prospektivní studie italských autorů bylo odhadnout kumulativní reprodukční výsledek kohorty neplodných párů podstupujících přenos embrya v restriktivních zákonných podmínkách, při kterých mohl být oplodněn pouze omezený počet oocytů v jednom cyklu a nebyla povolena selekce a kryokonzervace embryí. U párů byly použity 3 oocyty pro metodu ISCI v čerstvých a rozmrazovacích cyklech a všechna získaná embrya byla transferována bez dalšího výběru.

V období osmi měsíců bylo provedeno 182 ICSI cyklů, u kterých byla možná vitrifikace oocytů. U žen ze stejné kohorty, které neotěhotněly, bylo celkově provedeno 104 primárních a 11 sekundárních rozmrazovacích cyklů. Hodnota pregnancy rate ve skupině po transferu oocytů bez předchozího zmražení byla 37,4 %, po primárním rozmrazovacím cyklu 25 %, po sekundárním rozmrazovacím cyklu 27,3 %. Celková hodnota pregnancy rate byla stanovena na 53 % na stimulační cyklus. Jako jediný statisticky významný faktor inverzně ovlivňující reprodukční výsledek byl zjištěn věk matky nad 40 let.

Vysoká kumulativní hodnota pregnancy rate může být u typicky infertilní populace dosažena po embryotransferu nemražených oocytů, ale i oocytů po metodách kryokonzervace. U použitých vitrifikačních metod nebyl nalezen žádný negativní vliv na vývojovou kompetenci oocytů.

(moa)

Zdroj: Cumulative ongoing pregnancy rate achieved with oocyte vitrification and cleavage stage transfer without embryo selection in a standard infertility program. Human Reproduction 2010 25 (5): 1199–1205; doi: 10.1093/humrep/deq046

Obrázek: www.isisrfc.com

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinky terapie thiopuriny na kvalitu života pacientů s IBD

Imunomodulační účinky podávání thiopurinů na kvalitu života spojenou se zdravím (health-related quality of life – HRQoL) byly v minulosti diskutovány a názory na tuto problematiku se liší. Cílem studie španělských lékařů bylo zhodnotit kvalitu života u pacientů s IBD léčených thiopurinovými imunosupresivy (azathioprin) a posoudit krátkodobý i dlouhodobý vliv léčby na kvalitu jejich života.

Vliv CFTR na infertilitu mužů

Cystická fibróza (CF) je dědičné onemocnění, jehož genetickým podkladem je mutace v proteinu CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), který funguje jako chloridový kanál.

Geny zodpovědné za onemocnění ulcerózní kolitidou identifikovány

Vědci z Cedar-Sinai Hospital v USA zabývající se výzkumem lidského genomu nyní identifikovali geny související s ulcerózní kolitidou. Nabízí se tak vysvětlení pro to, jak toto onemocnění vzniká, což nabízí potenciál pro nové léčebné modality.Všechny novinky