Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Konzumace ovoce a zeleniny s vysokým obsahem pesticidů může zhoršovat kvalitu spermatu

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 6.6.2015

Konzumace ovoce a zeleniny s vysokým obsahem pesticidů může zhoršovat kvalitu spermatu

V nedávno publikované americké studii byla konzumace ovoce a zeleniny s vysokým reziduálním obsahem pesticidů spojena s nižším počtem spermií, menším objemem ejakulátu a nižším procentem morfologicky normálních spermií. Naopak příjem ovoce a zeleniny s nízkým až středním obsahem pesticidů měl na morfologii spermií příznivý vliv.

Již dříve bylo známo, že profesionální a environmentální expozice pesticidům zhoršuje kvalitu semene. Autoři z Harvardovy univerzity provedli observační studii sledující vztah mezi kvalitou spermatu a konzumací ovoce a zeleniny s vysokým obsahem pesticidů, do které zařadili 155 mužů z probíhající prospektivní studie EARTH (Environment and Reproductive Health). Tito muži byli z párů sledovaných v akademickém lékařském centru z důvodu snížené fertility. Jejich průměrný věk byl 36 let (rozmezí 26–51 let), v 83 % šlo o muže bílé rasy, 37 % bylo kuřáků a 70 % mělo nadváhu nebo obezitu. V období 2007–2012 bylo od těchto mužů odebráno celkem 338 vzorků spermatu, a to vždy v průběhu 18 měsíců po zhodnocení stravy pomocí dotazníku FFQ (food frequency questionnaire). Koncentrace a motilita spermií byly hodnoceny pomocí počítačové analýzy spermatu (CASA – computer-aided semen analysis). Obsah reziduálních pesticidů byl hodnocen na základě údajů z každoroční zprávy Ministerstva zemědělství USA, která je součástí programu údajů o pesticidech. Ovoce a zelenina byly rozděleny do kategorií s vysokým obsahem pesticidů a s nízkým až středním obsahem pesticidů.

Celkový příjem ovoce a zeleniny nesouvisel s parametry kvality spermatu. Ovšem muži z nejvyššího kvartilu příjmu ovoce a zeleniny s vysokým obsahem pesticidů (≥ 1,5 porce/den) měli o 49 % (95% CI 31–63 %) nižší počet spermií, o 32 % (95% CI 7–58 %) nižší podíl morfologicky normálních spermií a o 29 % (95% CI 7–52 %) menší objem ejakulátu než muži v nejnižším kvartilu (< 0,5 porce/den), p pro trend = 0,003, resp. 0,02. Dále byl zjištěn významný lineární trend zvyšujícího se procenta spermií s normální morfologií se zvyšující se konzumací ovoce a zeleniny s nízkým až středním obsahem pesticidů, p pro trend = 0,04.

Jedná se o první práci, která hodnotila vztah mezi příjmem pesticidů a kvalitou semene u lidí. Její výsledky naznačují, že expozice pesticidům používaným v zemědělské výrobě prostřednictvím stravy může narušovat spermatogenezi u lidí. Údaje o obsahu pesticidů v ovoci a zelenině ovšem pocházejí pouze ze surveillance, nikoliv z hodnocení individuální konzumace pesticidů. Výsledky je proto třeba ještě potvrdit.

(zza)

Zdroj: Chiu Y. H., Afeiche M. C., Gaskins A. J., et al. Fruit and vegetace intake and thein pesticide residues in relation to semen quality among men from a fertility clinic. Human Reproduction 2015. 30; 6: 1342–1351.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Stimulace maturace oocytů agonistou gonadotropin uvolňujícího hormonu za účelem in vitro fertilizace

Stimulace agonistou gonadotropin uvolňujícího hormonu (GnRH) vede k excelentní maturaci oocytů během IVF cyklů. Riziko vzniku ovariálního hyperstimulačního syndromu (OHSS) je při tomto postupu navíc velmi nízké.

Progesteron-folikulový index (PFI) a jeho korelace s výsledky IVF cyklů

Porovnání korelace hodnoty celkového progesteronu a hodnoty tzv. PFI indexu s výsledky IVF cyklů. V in vitro cyklech bývá předčasné zvýšení hladiny progesteronu v krvi pacientek během pozdní folikulární fáze tradičně spojováno se zhoršenými vlastnostmi folikulu a předčasnou luteinizací. Předpokládá se, že hladina progesteronu rovněž ovlivňuje expresi genů v endometriu a může mít vliv na snížení míry těhotenství.

Syndrom ovariální hyperstimulace

Syndrom ovariální hyperstimulace (ovarian hyperstimulation syndrome – OHSS) je jednou z nejzávažnějších a potenciálně letálních komplikací kontrolované ovariální stimulace. Indukce maturace oocytů pomocí bolusu agonisty gonadotropin releasing hormonu (GnRH) místo standardně používaného hCG toto riziko signifikantně snižuje, a je proto považována za fyziologičtější variantu.Všechny novinky