Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Je v IVF cyklech vhodnější transfer kryokonzervovaných embryí?

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 30.9.2014

Je v IVF cyklech vhodnější transfer kryokonzervovaných embryí?

Zvyšující se incidence nepříznivých perinatálních výsledků gravidit po metodách asistované reprodukce je spojována s ovariální stimulací v IVF cyklech s čerstvými embryi. Dle současných vědeckých poznatků je ke snížení těchto komplikací doporučováno upřednostňování IVF cyklů s kryokonzervovanými embryi.

V současné době se společně s narůstající úspěšností metod asistované reprodukce (ART) zvyšuje zájem o dlouhodobý vývoj a zdravotní stav dětí z těchto těhotenství. I když je většina dětí po ART zdravých, existují epidemiologické studie, které spojují i jednočetné gravidity po ART se zvýšeným rizikem fetální růstové retardace, předčasných porodů, nízké porodní hmotnosti, preeklampsie a v pozdějším věku s metabolickými chorobami. Jedním z procesů zodpovědných za zmíněné negativní účinky je pravděpodobně kontrolovaná ovariální stimulace pomocí gonadotropinů, která je nedílnou součástí IVF procesu. Předpokládá se, že ke zmíněným negativním vlivům na vyvíjející se oocyt, endometrium a implantaci embrya především v IVF cyklech s čerstvými embryi mohou přispívat suprafyziologické hladiny hormonů. Příčinný vztah mezi periimplantačním prostředím a negativními perinatálními výsledky (vyšší výskyt nízké porodní hmotnosti, preeklampsie) byl zřetelně patrný u žen s vysokým rizikem hyperstimulačního syndromu (OHSS). U žen po IVF cyklech s kryokonzervovanými embryi (např. v populaci dárkyň oocytů) byly tyto negativní vlivy dle řady klinických studií vyjádřeny podstatně méně.

Autoři přehledového článku se podrobně zabývají vlivy stimulace gonadotropiny na endometrium v animálních i humánních studiích. Stimulace ovlivňuje vnímavost endometria k implantaci embrya. U žen reagujících na ovariální stimulaci nadměrnou elevací estrogenů a progesteronů může být tato vnímavost negativně změněna. Klinické studie prokázaly, že vyšší hladiny E2 byly asociované se zvýšenou hladinou progesteronu a se sníženou pregnancy rate po IVF transferech s čerstvými embryi. Po cyklech s kryokonzervovanými embryi nebyla pregnancy rate ovlivněna. Je pravděpodobné, že škodlivý účinek elevovaného progesteronu se uplatňuje především na endometrium, nikoli na embryo. Ovariální stimulace dále může negativně ovlivnit imunologické změny v endometriu. U žen po ovariální stimulaci v IVF cyklech s čerstvými embryi byly nalezeny signifikantně snížené počty deciduálních natural killers (NK). Deciduální NK-buňky jsou zdrojem řady faktorů nezbytných pro implantaci embrya (angiogenický faktor – VEGF, LIF). Animální pokusy dále potvrdily, že stimulace negativně ovlivnila diferenciaci trofoblastu a následně i růst myších embryí a současně přispěla k histologickým změnám v placentární tkáni (např. snížení exprese genu Grb10, který je považován za regulátor fetálního růstu). Nezanedbatelný vliv na placentu a fetální růst má i VEGF, který sekretuje corpus luteum a embryo. Odchylky v sekreci VEGF na základě ovariální stimulace mohou být spojeny s poruchou invazivity trofoblastu, která vede k placentární insuficienci.

Závěrem autoři konstatují, že na základě současných poznatků je vhodné k optimalizaci periimplantačního prostředí upřednostňovat IVF cykly se zamraženými embryi. Tento postup by měl být preferován zejména u žen s vysokým rizikem OHSS. Vliv nových metod ART (low-dose superovulace, léky modifikující VEGF – cabergolin) na dlouhodobý vývoj dětí objasní až další vědecké výzkumy. 

(moa)

zdroj: Weinerman R., Mainigi M. Why we should transfer frozen instead of fresh embryos: the translational rationale. Fertil Steril. 2014 Jul; 102 (1): 10–8

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,4/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv načasování začátku užívání hormonální antikoncepce na sexuální a reprodukční zdraví

Přestože je v rozvinutých zemích užívání antikoncepce široce rozšířeno, zůstává nechtěné těhotenství i nadále veřejným problémem. Ve Spojených státech se jedná dokonce až o polovinu těhotenství, ve Francii asi o třetinu.

Kryokonzervace lidských embryí – preferovaná metoda asistované reprodukce

Metoda kryokonzervace lidských embryí nabízí větší úspěšnost a nižší počet komplikací ve srovnání s IVF cykly používajícími čerstvá embrya, a stává se tak upřednostňovanou metodou asistované reprodukce.

Ovlivňuje životní styl kvalitu spermatu?

V laickém i odborném podvědomí je zakořeněna představa, že muž svým životním stylem může do značné míry ovlivnit kvalitu svého spermatu. Jsou však tyto předpoklady založeny na faktech vycházejících z klinických studií? Odpovědi mohou překvapit.Všechny novinky