Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

IVF využívající přirozený ovulační cyklus by mohla být přínosnou alternativou klasické IVF

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 5.12.2015

IVF využívající přirozený ovulační cyklus by mohla být přínosnou alternativou klasické IVF

Analýza 6 randomizovaných kontrolovaných studií nenašla významné rozdíly mezi klasickou in vitro fertilizací (IVF) s kontrolovanou ovariální hyperstimulací (COH) a IVF využívající přirozený ovulační cyklus. Výsledky obou metod se významně nelišily v podílu živě narozených dětí ani ve výskytu syndromu ovariální hyperstimulace (OHSS). Analýza ale nedošla k závěru ohledně potenciálně nižších nákladů při využití přirozeného cyklu.

Snížená plodnost postihuje 15–20 % párů, jež si přejí těhotenství. Jedním z postupů asistované reprodukce je IVF s kontrolovanou ovariální hyperstimulací, kdy je podáváním gonadotropinů (často v kombinaci s agonisty či antagonisty gonadotropin uvolňujícího hormonu) dosaženo zrání několika folikulů najednou. Jde o zavedenou metodu, která je ovšem spojena se značnými náklady a vysokým rizikem vedlejších účinků. Podle některých studií by mohla být slibnou, méně rizikovou a méně nákladnou metodou IVF využívající dominantní folikul v rámci přirozeného či modifikovaného přirozeného cyklu.

K 31. červenci 2013 byl proto proveden rozsáhlý průzkum literatury. Vyhledány byly všechny randomizované kontrolované studie porovnávající IVF u přirozeného či modifikovaného přirozeného cyklu a u COH. Primárním sledovaným parametrem byl podíl živě narozených dětí a výskyt OHSS na randomizovanou ženu. Dva nezávislí hodnotitelé provedli výběr a extrakci dat z 6 vyhledaných studií zahrnujících celkem 788 žen (největší studie zahrnovala 396 žen a dosud jich sledování ukončilo 95 %).

Sdružená analýza nenašla žádné statisticky významné rozdíly z hlediska primárního sledovaného parametru mezi IVF s přirozeným cyklem a standardní IVF, tedy ve smyslu živě narozených dětí. Nenašla významný rozdíl  ani v podílu dosažených klinických těhotenství (OR = 0,52), probíhajících těhotenství (OR = 0,72), vícečetných těhotenství (OR = 0,76), gestačních poruch (OR = 0,44) či přerušení cyklu (OR = 0,98). Výsledky týkající se nákladů na léčbu byly nejednotné.

Autoři došli k závěru, že je třeba provést velké studie s kvalitním designem, které by hodnotily IVF s využitím přirozeného ovulačního cyklu. Sledované parametry by měly zahrnovat nejen podíl dosažených těhotenství a živě narozených dětí, ale i počet terapeutických cyklů nutný k narození 1 živého dítěte, náklady na léčbu a nežádoucí účinky.

(zza)

Zdroj: Allersma T., Farquhar C., Cantineau A. E. Natural cycle in vitro fertilisation (IVF) for subfertile couples. Cochrane Database Syst Rev 2013 Aug 30; 8: CD010550; doi: 10.1002/14651858.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,9/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Asistovaná reprodukce jako rizikový faktor pro vznik preeklampsie

Následující článek pojednává o spojitosti metod asistované reprodukce a rizika vzniku preeklampsie, která byla prokázána v Tandbergově studii z roku 2014. Současně je zmíněn komentář k dané studii, který uvádí další rizikové faktory této závažné těhotenské komplikace.

Zlepšuje intrauterinní aplikace hCG před transferem blastocyst klinické výsledky gravidit?

Studie hodnotí klinický výsledek gravidit u žen v cyklech IVF po intrauterinní aplikaci lidského choriotropního gonadotropinu (hCG) před transferem embryí ve stadiu blastocysty.

Vztah dávky a expozice u nového rekombinantního folikuly stimulujícího hormonu FE 999049 v populaci bělošských a japonských žen

Nový lidský rekombinantní folikuly stimulující hormon FE 999049 vykazuje u populace bělošských i japonských žen přímo úměrný vztah plochy pod křivkou (AUC) a maximální sérové koncentrace (Cmax) s aplikovanou dávkou.Všechny novinky