Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

IVF a riziko porodu mrtvého plodu

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 27.5.2010

IVF a riziko porodu mrtvého plodu

V evropských státech přesahuje počet gravidit, které vznikají po metodách asistované reprodukce (ART), již 4 % a trvale stoupá. Proto je stále větší důraz kladen na zkoumání možných komplikací této léčby a jejich prevenci. Předchozí literární studie udávají, že existuje zvýšené riziko perinatální morbidity u jednočetných gravidit po ART. Žádná z těchto studií se však detailně nezabývala rozborem možných rizikových faktorů, takže není jasné, jakou roli v perinatální morbiditě hraje vlastní léčba neplodnosti včetně hormonální stimulace a mechanických procedur či možná reprodukční patologie léčeného páru.

Cílem prospektivní studie dánských autorů bylo porovnat riziko porodu mrtvého plodu u jednočetných gravidit žen, které otěhotněly po metodách asistované reprodukce, a žen, které otěhotněly spontánně. Gravidní ženy po ART byly rozděleny do skupin podle použité metody léčby na gravidity po IVF/ISCI, gravidity po hormonální stimulaci či po inseminaci. Ženy, které otěhotněly spontánně v době kratší než 11 měsíců, byly zařazeny do skupiny fertilních, skupina subfertilních žen byla charakterizována dobou do otěhotnění delší než 12 měsíců. Celkem byla zpracována data z 20 166 jednočetných gravidit z období 1989–2006.

Bylo zjištěno, že riziko porodu mrtvého plodu dosahuje ve skupině po IVF/ISCI hodnoty 16,2/1 000 porodů, u non-IVF skupiny to bylo 2,3/1 000 porodů. U fertilních žen činilo toto riziko 3,7/1 000 porodů, u subfertilních žen 5,4/1 000 porodů. Z údajů vyplývá, že ženy po IVF/ISCI mají čtyřnásobně vyšší riziko porodu mrtvého plodu ve srovnání s fertilními ženami (odds ratio – OR – 4,44; 95% confidence interval – CI – 2,38–8,28). Ostatní rizikové faktory (věk matky, BMI, vzdělání, nikotinismus, požívání alkoholu či kofeinu během těhotenství) měly na tento poměr pouze minimální vliv (OR 4,08; 95% CI 2,11–7,93).

Při srovnání rizik ve skupině žen po metodě non-IVF a žen, které otěhotněly spontánně po době delší než 1 rok, nebyly zjištěny signifikantní rozdíly. Autoři tedy konstatují, že zvýšené riziko porodu mrtvého plodu je u žen po IVF/ISCI metodě zapříčiněno pravděpodobně vlastní léčbou neplodnosti či dosud neznámými specifickými faktory u neplodných párů.

(moa)

Zdroj: IVF and stillbirth: a prospective follow-up study. Human Reproduction 2010; 25 (5): 1312–1316; doi: 10.1093/humrep/deq023

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dárcovství oocytů – postoje, motivace a zkušenosti dárkyň

Znalost sociálních a psychologických faktorů, které vedou k darování gamet, je důležitá pro lékaře, zákonodárce a tvůrce náborových kampaní.

Karcinom prsu u mladých žen a jeho vliv na reprodukční schopnost

Karcinom prsu je nejčastější onkologické onemocnění u žen ve vyspělých státech a zhruba u 12 % žen se objeví ve věku mezi 20 a 34 lety. Tendence posunu mateřství do pozdějšího věku má za následek, že řada pacientek s karcinomem prsu nemá v době diagnózy žádné dítě nebo plánuje další graviditu.

Gonadální funkce u mužů a žen s klasickou galaktosémií

U párů se sníženou plodností je v 18–24 % případů považována za kauzální příčinu porucha menstruačního cyklu. Dle WHO se jedná v 10 % případů o hypogonadotropický hypoestrogenní typ poruchy, v 85 % normogonadotropický normoestrogenní typ a pouze v 5 % jde o hypergonadotropický hypoestrogenní typ.Všechny novinky