Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Idiopatická infertilita není způsobena přítomností vakuol ve spermiích

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 15.12.2014

Idiopatická infertilita není způsobena přítomností vakuol ve spermiích

Zjišťování přítomnosti vakuol ve spermiích bylo až dosud prováděno pouze s cílem vybrat vhodné spermie do cyklů umělého oplodnění. Zároveň se ale zdálo, že by tento parametr mohl do budoucna sloužit i k hodnocení mužské fertility. Autoři článku publikovaného v časopise Human Reproduction se proto pokusili odpovědět na otázku, zda nadměrné zmnožení vakuol v hlavičce spermie může být opravdu odpovědné za idiopatickou mužskou infertilitu?

Studie byla zaslepená a probíhala od září 2011 do května 2013. Celkem se jí zúčastnilo 50 plodných mužů (během posledních dvou let došlo ke spontánnímu otěhotnění partnerky) a 51 mužů s idiopatickou infertilitou (muži z neplodných párů, u kterých příčina neplodnosti nebyla nalezena). Kromě standardní analýzy spermiogramu zkoumali autoři s pomocí speciálního softwaru i počet, umístění a velikost spermatických vakuol v hlavičce spermie při velkém zvětšení (× 6000).

Mezi oběma skupinami mužů nebyl nalezen statisticky signifikantní rozdíl v hodnocených parametrech spermatických vakuol. Zároveň nebyla nalezena žádná korelace mezi charakteristikami vakuol (průměrný počet vakuol, jejich velikost a procento spermií s velkými vakuolami) a jakýmkoli z dalších sledovaných parametrů spermiogramu včetně věku mužů.

Přímou souvislost vakuol s infertilitou se tedy nepodařilo prokázat, přesto není dle autorů možné zcela vyloučit, že určité malé procento idiopatických infertilit je se spermatickými vakuolami spojeno. Každopádně pro diagnostické účely zkoumání vakuol není vhodné.

(epa)

Zdroj: Gatimel N., Léandri R. D., Marino L., et al. Sperm vacuoles cannot help to differentiate fertile men from infertile men with normal sperm parameter values. 2014 Human Reproduction; Vol. 29, No.11 pp. 2359–2367; doi:10.1093/humrep/deu206.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pohledem lékaře: jak pečovat o ženy hledající pomoc při neplodnosti v čínské medicíně a jiných alternativních metodách?

Neplodnost v současné době postihuje v západních zemích okolo 15 % párů. Přestože počet odborných lékařských klinik pro léčbu neplodnosti rapidně vzrůstá, neplodné páry stále vnímají pocity osamělosti, beznaděje a bezmocnosti v průběhu celé terapie.

Zvýšená incidence žilní trombózy v průběhu těhotenství po IVF

Neustále přibývá žen, jež otěhotní za pomoci metod asistované reprodukce. Těhotenství samotné je prokoagulační stav, který zvyšuje riziko trombembolických příhod. Již v průběhu IVF se významně mění hormonální hladiny, což připomíná právě stav v těhotenství. Nicméně je známo, že samotná IVF, která nevedla k těhotenství , riziko trombembolismu nezvyšuje. Pokud se ale připojí těhotenství, je situace úplně jiná.

Kombinace agonisty gonadorelinu a choriogonadotropinu signifikantně zvyšuje procento živě narozených dětí u normálních respondentů pro antagonisty gonadorelinu

V listopadu loňského roku byly zveřejněny závěry rozsáhlé studie porovnávající účinnost dvojkombinace agonisty gonadorelinu a choriogonadotropinu (hCG) vůči monoterapii hCG. Dle předpokladu byla kombinovaná terapie účinnější.Všechny novinky