Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Hysteroskopie v léčbě neplodnosti

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 27.3.2010

Hysteroskopie v léčbě neplodnosti

Děložní abnormality zahrnující polypy, submukózní leiomyomy, intrauterinní adheze a chronickou endometritis bývají pozorovány u pacientek v programu fertilizace in vitro (IVF) v 21–47 % případů. Při předpokladu, že tyto abnormity negativně ovlivňují implantaci embrya, je pravděpodobné, že jejich léčba před zahájením cyklu IVF může pozitivně ovlivnit pregnancy rate u neplodných žen. Vyšetření děložní dutiny je prováděno standardní transvaginální ultrasonografií, může být použita hysterosonografie se solným roztokem a ambulantní hysteroskopie. Hysteroskopie je považována za důležitý diagnostický nástroj pro vizualizaci cervikálního kanálu a děložní dutiny.

Autoři studie retrospektivně sledovali četnost patologických nálezů v dutině děložní u žen s poruchami plodnosti podstupujících IVF léčbu a srovnávali výsledky IVF cyklů u žen s normálními a abnormálními děložními nálezy ve snaze zjistit, zda provedené hysteroskopické vyšetření mělo relevantní klinický význam.

Celkem bylo vyhodnoceno hysteroskopické vyšetření u 866 pacientek (555 pacientek bylo v prvním IVF cyklu, 311 pacientek mělo dva a více neúspěšných IVF cyklů). U 514 (59,4 %) žen byly hysteroskopické parametry hodnoceny jako normální, u 352 (40,6 %) byly nalezeny patologické nálezy (cervicitis, intracervikální adheze, polypy, hyperplastické či fibrotické endometrium, submukózní či intramurální leiomyomy, děložní septa, uterus arcuatus, uni- nebo bicornis). Během hysteroskopií bylo provedeno operační řešení, endometritis byla zaléčena antibiotiky.

Při vyhodnocování výsledků nebyl zjištěn rozdíl v implantaci a v hodnotách pregnancy rate mezi skupinou s děložními abnormalitami a skupinou bez nich. Při srovnání výsledků těhotenství u pacientek s opakovanými IVF cykly, které měly patologický hysteroskopický nález, se skupinou žen s normálními nálezy nebyl zjištěn staticky významný rozdíl.

Tyto výsledky potvrzují názor, že děložní integrita je pouze jedním z faktorů ovlivňujících výsledek IVF cyklu. Další faktory zahrnují mimo jiné i kvalitu embryí a endometriální receptivitu. Přesto se autoři studie domnívají, že vzhledem k vysoké incidenci děložních patologií (téměř 60%) by se hysteroskopie měla stát rutinní vyšetřovací a současně terapeutickou metodou při léčbě neplodnosti

(moa)

Zdroj: Office hysteroscopy in an in vitro fertilization program. Gynecological Endocrinology, August 2008; 24 (8): 465–469.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv hladin testosteronu a dehydroepiandrosteronsulfátu na výsledek IVF/ICSI

Fertilizace in vitro je přínosnou metodou pro léčbu párů s poruchou plodnosti. Neúspěch cyklu představuje závažnou stresovou situaci pro většinu zúčastněných. Většinou bývá přisuzován špatné odpovědi na kontrolovanou ovariální hyperstimulaci, ale i v případě normálních embryí může dojít k selhání IVF.

Poruchy spánku a zánětlivá střevní onemocnění

Poruchy spánku a nespecifické střevní záněty spolu mohou do jisté míry souviset. Vliv spánku na imunitní systém může při spánkových poruchách negativně ovlivňovat zánětlivé reakce. Na vztah mezi spánkem a střevními záněty se zaměřili vědci ze sekce gastroenterologie a výživy při Rush University Medical Center v Chicagu.

Spánková deprivace zhoršuje kolitidu a zpožďuje její hojení

Některé klinické studie ukazují negativní vliv poruch spánku a nedostatku spánku na zánětlivá střevní onemocnění. Ve studii popsané v následujícím textu skupina vědců z Rush University Medical Center v Chicagu a z Northwestern University v Evanstonu na myším modelu zjišťovala, zda existuje vztah mezi spánkovou deprivací a závažností a průběhem střevního zánětu.Všechny novinky