Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Hyperhomocysteinemie je rizikovým faktorem i při IVF

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 27.7.2008

Hyperhomocysteinemie je rizikovým faktorem i při IVF

Hyperhomocysteinemie je pokládána za rizikový faktor mnoha onemocnění. Italští vědci potvrdili, že má vliv také na graviditu a výsledky in vitro fertilizace (IVF). Zhoršuje především implantaci embrya a snižuje procento úspěšnosti IVF.

K dosažení úspěšného těhotenství je nutná intaktní funkce placenty a jejího cévního zásobení. Mikrotromby v cévách placenty mohou být příčinou placentárních infarktů a dalších komplikací gravidity. Některé studie prokazují, že trombóza placentárních cév je odpovědná za opakované spontánní aborty. Rizikovými faktory pro vznik trombózy jsou vrozené nebo získané trombofilní stavy, hyperhomocysteinemie nebo jejich kombinace.

Hyperhomocysteinemie je spojena především s kardiovaskulárními onemocněními. I mírná elevace hladin homocysteinu přispívá k tvorbě arteriálních nebo venózních trombóz. U žen je hyperhomocysteinemie rizikovým faktorem vzniku placentárních vaskulárních onemocnění. Zvýšené množství homocysteinu způsobuje také poškození deciduálních a choriových cév, a tím narušuje implantaci embrya.

Prospektivní studie, která zkoumala vliv hyperhomocysteinemie na úspěšnost implantace a gravidity, se zúčastnilo celkem 48 neplodných párů. Za horní hodnotu referenčního rozmezí pro hladinu homocysteinu bylo považováno 17 µmol/l. K normalizaci hodnot homocysteinu před IVF byly první skupině pacientů podávány kyselina listová, cyanokobalamin a pyridoxin chlorhydrát. Druhá skupina pacientů byla bez terapie.

Pacienti byli zařazeni do IVF protokolu s užíváním GnRH analogů, rekombinantního FSH a HCG. Oplození proběhlo pomocí ICSI. Z výsledků vyplynulo, že skupiny nevykazovaly rozdíly v počtu odebraných oocytů. Signifikantní rozdíly se ovšem objevily u množství implantovaných embryí. U pacientek s normální hladinou homocysteinu byla úspěšnost implantace 21,4 %, ve skupině s hyperhomocysteinemií pouze 9,2 %. Také úspěšnost těhotenství byla vyšší v první skupině (47,8 %) oproti kontrolní skupině (17,3 %).

Hyperhomocysteinemie se podílí na poruchách koagulace s následným vznikem mikrotrombů v cévách dělohy. Normalizace hladin homocysteinu vede k redukci spontánních abortů a zlepšuje výsledky IVF.

(nes)

Zdroj: Pacchiarotti A, Micara G. The possible role of hyperhomocysteinemia on IVF outcome. Journal of Assisted Reproduction and Genetics 2007 Oct;24(10).

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Autologní kmenové buňky mohou zlehčit průběh Crohnovy nemoci

Transplantace autologních hematopoetických kmenových buněk (HSCT – hematopoietic stem cell transplantation) bez selekce CD34 pozitivních buněk může být účinným terapeutickým přístupem při léčbě pacientů s Crohnovou nemocí rezistentní ke konvenční léčbě.

Možná příčina opakovaných spontánních potratů – protilátky proti annexinu V

 Neplodnost postihuje jeden z pěti párů v reprodukčním věku. Přibližně u dvaceti procent  z těchto případů je příčina imunologická.

Infliximab vede ke kompletnímu zhojení sliznice při ulcerózní kolitidě

Infliximab, monoklonální protilátka proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (TNF-alfa), je mimo jiné indikován jako léčba druhé volby při ulcerózní kolitidě. Výsledky post-hoc analýz dvou klinických, placebem kontrolovaných studií ukázaly, že jeho podávání vedlo u více než poloviny pacientů ke kompletnímu zhojení mukózy. Informovali o tom vědci z Mayo kliniky na Digestive Disease Week 2008.Všechny novinky