Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Gynekologické operace a uchování fertility

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 26.5.2014

Gynekologické operace a uchování fertility

V poslední době se stále více střetávají dva úhly pohledu v oblasti gynekologických operací. Na jedné straně stojí zastánci klasických gynekologických operací, na straně druhé se ozývají hlasy varující před možným ovlivněním plodnosti ženy. Výsledkem by měla být úzká mezioborová spolupráce chirurgů a specialistů na reprodukční medicínu.

V posledních letech prodělala gynekologická chirurgie významný pokrok a je stále více užívána v reprodukčním období ženy. Zároveň je trendem doby odkládat mateřství do stále vyššího věku. Z tohoto důvodu nabírá snaha o zachování plodnosti ženy v gynekologické chirurgii stále většího významu.

Chirurgickými zákroky, na něž je z tohoto pohledu nejvíce zaměřena pozornost, je řešení extrauterinního těhotenství a ovariálních cyst. Souvislost mezi ovariálními cystami a neplodností je stále předmětem živých debat. Následky chirurgického zásahu na vaječnících mohou být leckdy více ohrožující nežli cysty samotné, a to s ohledem na zachování dostatečné kapacity ovarií. Pokud není jasně potvrzena přítomnost maligního tumoru, je lepší volit jiné léčebné metody, než je chirurgický zákrok.

Rovněž řešení při mimoděložním těhotenství by mělo být voleno s velkou pečlivostí. Hladina lidského choriogonadotropinu v séru a stejně tak koncentrace progesteronu a srdeční aktivita plodu by měly být hlavními parametry ovlivňujícími řešení nastalé situace buď podáním metotrexátu, či užitím konvenční či radikální chirurgické metody.

V uplynulých 30 letech se dostávají do stále větší obliby laparoskopické operace. Jsou běžně užívány pro jednoduché výkony, jako jsou např. fimbrioplastiky, cystektomie či ovariální driling. U složitějších chirurgických výkonů, jako jsou např. léčba hluboké endometriózy či odstraňování myomů, se uplatňují robotické technologie. Od těchto metod je očekáván velký přínos pro pacienty. Limitujícím faktorem je však finanční stránka věci, náklady na tyto metody mnohonásobně přesahují konzervativní typ léčby. Bohužel stále chybí validní klinické studie, které by byly schopné prokázat jednoznačný přínos pro pacientky.

V medicíně stále platí známé heslo „primum non nocere“ – hlavně neškodit. Proto by ochrana plodnosti ženy v budoucnosti měla být jedním z hlavních cílů a žena by se měla aktivně podílet na rozhodování o léčebném postupu dle svých osobních preferencí.

(bak)

Zdroj: Frydman R. Gynecology surgery and preservation of fertility, Fertility and sterility (101) 3, 2014.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ovariální cysty a neplodnost – kdy je racionální užití chirurgického řešení

Příčinná souvislost mezi ovariálními cystami a neplodností je stále předmětem živých debat na odborné půdě. Kdy užít chirurgické metody a také jaké, je předmětem hned několika studií.

Antimikrobiální peptid LL-37 by mohl fungovat jako vaginální antikoncepce

Antimikrobiální peptid LL-37 prokázal inhibiční účinky na fertilizační schopnost spermií v experimentech in vitro i in vivo. Tento peptid, jehož analog se přirozeně vytváří v pochvě 2–6 hodin po pohlavním styku, nevedl k žádným změnám v pohlavním traktu myších samic ani k narušení jejich další plodnosti. LL-37 je proto slibným kandidátem pro vývoj nové vaginální antikoncepce.

Při spontánní ovulaci je nitroděložní inseminace nejúspěšnější první den po vzestupu hladiny luteinizačního hormonu

Otěhotnění je při nitroděložní inseminaci (IUI) u žen se spontánní ovulací dosaženo častěji, pokud je IUI provedena první den po zvýšení sérové koncentrace luteinizačního hormonu (LH) v porovnání s IUI provedenou druhý den po zvýšení LH.Všechny novinky