Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

GnRH-a může být alternativou hCG při stimulaci ovulace v rámci IVF i u žen s normální ovariální odpovědí

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 13.10.2014

GnRH-a může být alternativou hCG při stimulaci ovulace v rámci IVF i u žen s normální ovariální odpovědí

Podle současných vědeckých důkazů je stimulace ovulace pomocí agonisty gonadotropiny uvolňujícího hormonu (GnRH-a) při in vitro fertilizaci (IVF) vhodným postupem u všech pacientek, nikoliv jen u žen s vysokou ovariální odpovědí na stimulaci. Autoři tohoto článku ze srpna 2014 dodávají, že tato metoda může být alternativou stimulace ovulace pomocí lidského choriogonadotropinu (hCG) s vynikajícím podílem otěhotnění. Podpora luteální fáze (LPS) by měla být individualizovaná podle ovariální odpovědi dané pacientky.

Rizikem spojeným se stimulací ovulace pomocí hCG je syndrom hyperstimulace ovarií (OHSS), ke kterému dochází u 3 % pacientek s normální odpovědí na stimulaci a u více než 30 % pacientek s vysokou odpovědí. Koncepce s použitím GnRH-a je spojena s vyšším výskytem časných těhotenských ztrát, který je ovšem možné snížit modifikací LPS. Jedná se buď o přidání bolusu 1500 IU hCG v den získání oocytu ke standardní LPS (estradiol p. o., progesteron intravaginálně) nebo o intenzivní LPS suplementaci exogenním progesteronem a estradiolem.

Výhodou GnRH-a při stimulaci ovulace je, že lékař má nadále několik možností, jak k dané pacientce přistupovat. U pacientek s extrémní odpovědí na stimulaci je optimálním postupem minimalizace rizika OHSS zmrazení všech oocytů. U žen s vysokou odpovědí (15–25 folikulů ≥ 11 mm) je možný transfer čerstvého oocytu při modifikované LPS s významným snížením rizika OHSS a vynikajícími reprodukčními výsledky. U žen s normální ovariální odpovědí (≤ 14 folikulů) je stimulace GnRH-a alternativou stimulace hCG.

Segmentace IVF do několika cyklů může být zajímavým postupem, protože randomizované klinické studie ukázaly vyšší podíl otěhotnění a současné registry naznačují i nižší výskyt předčasných porodů při použití zmražených oocytů v porovnání s přenosem čerstvého oocytu. Vyšší psychickou zátěž pacientek a zvýšené náklady na tento postup vyváží celkově nižší náklady na jedno živě narozené dítě po IVF.

Autoři článku věří, že výše uvedené možnosti zajistí ženám bezpečnou, kvalitní, účinnou a co nepřijatelnější léčbu infertility.

(zza)

Zdroj: Humaidan P., Polyzos N. P. Human chorionic gonadotropin vs. gonadotropin-releasing hormone agonist trigger in assited reproductive technology – „The king is dead, long live the king!“. Fertil Steril 2014; 12 (2): 339–341.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv melatoninu a cirkadiálního rytmu na ženskou reprodukci

Zajímavý článek byl nedávno publikován v časopise Fertility and Sterility. Autoři v něm popisují vliv melatoninu a cirkadiálního rytmu na ženský reprodukční systém a jeho fyziologii.

Je v IVF cyklech vhodnější transfer kryokonzervovaných embryí?

Zvyšující se incidence nepříznivých perinatálních výsledků gravidit po metodách asistované reprodukce je spojována s ovariální stimulací v IVF cyklech s čerstvými embryi. Dle současných vědeckých poznatků je ke snížení těchto komplikací doporučováno upřednostňování IVF cyklů s kryokonzervovanými embryi.

Vliv načasování začátku užívání hormonální antikoncepce na sexuální a reprodukční zdraví

Přestože je v rozvinutých zemích užívání antikoncepce široce rozšířeno, zůstává nechtěné těhotenství i nadále veřejným problémem. Ve Spojených státech se jedná dokonce až o polovinu těhotenství, ve Francii asi o třetinu.Všechny novinky