Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Fenotyp nemoci v době stanovení diagnózy u dětských pacientů s Crohnovou nemocí – výsledky analýzy registru EUROKIDS

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 1.6.2012

Fenotyp nemoci v době stanovení diagnózy u dětských pacientů s Crohnovou nemocí – výsledky analýzy registru EUROKIDS

Spekuluje se o tom, že Crohnova nemoc (CD) u pediatrických pacientů představuje samostatnou klinickou jednotku, pravděpodobně s různými podtypy nemoci. Pracovní skupina pro zánětlivá střevní onemocnění (IBD) u dětí při Evropské společnosti pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu (ESPGHAN) se proto rozhodla upřesnit fenotyp nemoci u dětských pacientů v době stanovení diagnózy pomocí pediatrické modifikace Montrealské klasifikace – tj. nově definované Pařížské klasifikace.

Za tímto účelem byla získána data z registru dětí s nově diagnostikovaným IBD (EUROKIDS) ze 17 evropských zemí a Izraele. Poté, co byl proveden kompletní diagnostický postup (ileokolonoskopie, horní endoskopie, zobrazení tenkého střeva), byli pacienti s CD vyšetřeni za účelem zhodnocení rozsahu ileokolického postižení, ezofagogastruduodenálního postižení a postižení jejuna či proximálního ilea. Stejně tak bylo hodnoceno chování nemoci a přítomnost granulomů.

Všech 582 dětských pacientů s CD bylo klasifikováno pomocí Pařížské klasifikace. V době manifestace nemoci bylo u 16 % z nich přítomné izolované postižení terminálního ilea (± limitované postižení céka), u 27 % izolované postižení kolon, u 53 % ileokolický fenotyp a u 4 % pacientů pak izolované postižení horního GIT. Celkově bylo postižení ezofagogastroduodena přítomné u 30 % pacientů a u 24 % postižení jejuna/proximálního ilea. U pacientů s L2 formou nemoci bylo méně časté postižení ezofagogastroduodena či strikturující onemocnění, než tomu bylo u pacientů s formou L1 a L3. Postižení terminálního ilea a strikturující forma nemoci pak byly častější u pacientů, u kterých byla diagnóza stanovena po desátém roce věku, než tomu bylo u dětí mladších. Granulomy byly zastiženy u 43 % pacientů.

Přesná fenotypizace nemoci je u pediatrických pacientů s CD zcela zásadní, jelikož se od něj odvíjí další postup a vedení léčby. Dle těchto zjištění se fenotyp nemoci liší dle věku v době stanovení diagnózy. Pařížská klasifikace je pak užitečným nástrojem zachycujícím různé fenotypové charakteristiky u dětských pacientů s CD.

(mik)

Zdroj: de Bie C. I. et al. Disease phenotype at diagnosis in pediatric Crohn's disease: 5-year analyses of the EUROKIDS registry. Publikováno on-line 9. května 2012; doi: 10.1002/ibd.23008.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Riziko lymfomu u dětí a mladých dospělých se zánětlivým střevním onemocněním

Předchozí studie upozorňují na zvýšené riziko vzniku lymfomů u dospělých jedinců se zánětlivým střevním onemocněním (IBD). Případy lymfomu však již byly hlášeny i u dětských pacientů s IBD.

Perorální tacrolimus v terapii steroidrefrakterní ulcerózní kolitidy

V květnovém vydání časopisu Inflammatory Bowel Disease byly publikovány výsledky multicentrické studie zaměřené na použití perorálního tacrolimu (FK506) u hospitalizovaných pacientů se steroidrefrakterní ulcerózní kolitidou (UC).

Vliv genetických a environmentálních faktorů na rozvoj zánětlivých střevních onemocnění u britských dvojčat

Studie na dvojčatech umožňují nahlédnout do složitých interakcí mezi genetickými a environmentálními faktory uplatňujícími se při rozvoji zánětlivých střevních onemocnění (IBD).



Všechny novinky