Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Exprese aromatázy u pacientek s endometriózou

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 11.8.2008

Exprese aromatázy u pacientek s endometriózou

Podle výzkumu španělských vědců se u pacientek s endometriózou zvyšuje exprese aromatázy a stupeň exprese koreluje s tíží onemocnění. Aromatáza je enzym ze skupiny cytochromů P 450, který se vyskytuje u žen s endometriózou, avšak není produkován buňkami endometria u zdravých žen. Enzym způsobuje přeměnu cirkulujících hormonů androgenů na estrogeny. Lokální zvýšení estrogenů v ektopickém endometriu vede k proliferaci buněk a zvětšování ložiska.

Do studie bylo zapojeno celkem 74 žen, z toho 62 pacientek s endometriózou. U 38 žen s endometriózou (61 %) byla imunohistochemicky potvrzena exprese aromatázy. U devíti žen s bilaterální ovariální endometriózou byla zaznamenána exprese pouze v jednom ovariu. Endometriální tkáň s pozitivním barvením na aromatázu byla v šesti případech nalezena také na peritoneu.

U žen, které měly pozitivní test na přítomnost aromatázy, byla diagnostikována těžší forma endometriózy. Současně s aromatázou byly detekovány tumorové markery CA-125 nebo vyšší hladiny zánětlivých parametrů. Tyto pacientky měly mnohočetný nález ložisek endometriózy, častější bilaterální výskyt a chronické bolesti břicha. Pozitivní případy také souvisely s neplodností a současnou přítomností leiomyomů dělohy.

Zaznamenány byly rovněž signifikantně vyšší hladiny prolaktinu a estrogenu E2. Zvýšená koncentrace estrogenů v endometriální tkáni koreluje se závažností a agresivitou onemocnění. Lokálně dochází k aktivaci prostaglandinů PGE2, které ovlivňují buněčnou proliferaci, migraci, angiogenezi, invazivitu a brání apoptóze buněk. PGE2 byl navíc identifikován jako jeden z nejvýznamnějších induktorů aromatázy.

Zvýšená produkce aromatázy tak může být jedním ze základních patogenetických mechanismů, které umožňují buňkám endometriózy jejich růst a přežívání. Při selhání dostupné léčby u některých pacientek pak mohou být inhibitory aromatázy alternativním terapeutickým řešením.

(nes)

Zdroj: Acien P, Velasco I. Aromatase expression in endometriotic tissues and its relationship to clinical and analytical findings. Fertility and Sterility 2007;7.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rekurentní předčasná abrupce placenty – kazuistika

Třicetiletá žena byla přijata ve 32. týdnu gravidity pro déletrvající tupé bolesti břicha s propagací do zad. Pacientka nepociťovala žádné kontrakce a nedošlo ani ke krvácení.

Cholesterol a exprese CEA na cytoplazmatické membráně enterocytů – možné aplikace pro léčbu idiopatických střevních zánětů

Vědci z university v Heidelbergu prokázali, že pokud dojde k depleci cholesterolu, změní se distribuce a exprese karcinoembryonálního antigenu (CEA) na cytoplazmatické membráně enterocytů. Karcinoembryonální antigen je glykoprotein, jehož funkce se liší v závislosti na tom, je-li exprimován na bazolaterálním, nebo apikálním pólu buňky...

Hyperhomocysteinemie je rizikovým faktorem i při IVF

Hyperhomocysteinemie je pokládána za rizikový faktor mnoha onemocnění. Italští vědci potvrdili, že má vliv také na graviditu a výsledky in vitro fertilizace (IVF). Zhoršuje především implantaci embrya a snižuje procento úspěšnosti IVF.Všechny novinky