Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Dlouhodobá reprodukční rizika spojená se stárnutím žen – role mitochondrií?

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 12.11.2015

Dlouhodobá reprodukční rizika spojená se stárnutím žen – role mitochondrií?

Průměrný věk žen připravených založit rodinu zejména v západním světě stále narůstá. Avšak s narůstajícím věkem je snížen reprodukční potenciál, klesá míra spontánního početí, zvyšuje se riziko ztráty těhotenství při asistované reprodukci, stoupá četnost porodních komplikací a je možné zkrácení délky života potomstva. Co je důvodem?

Podle recentně publikované nesystematické rešerše existuje silná asociace mezi věkem ženy a vlivem na reprodukční úspěšnost. Stárnutí zvyšuje poškození oocytů a snižuje úspěšnost implantace embrya v děloze. Z klinické praxe je patrné, že kvalita dárcovského vajíčka určuje úspěšnost reprodukce. Jedna z hlavních příčin ztráty embrya před implantací či po ní je aneuploidie vajíčka vzniklá chybným průběhem miózy a mitózy. Četné publikované studie poukazují na roli mitochondrií jako příčiny chaotického mozaicismu.

Mitochondriální DNA (mtDNA) může vlivem věku matek produkovat škodlivé oxidační působení volnými radikály kyslíku, které narušují produkci proteinů a neopravitelně ničí i samotné mtDNA uvnitř mitochondrie. Buňky primordiálního folikulu ve vaječnících jsou vyvinuty již před narozením, nejsou reparabilní a stárnou. Odhaduje se, že lidské vajičko obsahuje mezi 100 000 a 800 000 kopií mtDNA, z čehož plyne nesnadnost určení bodových mutací.

Při fertilizaci poskytuje ženské vajíčko, na rozdíl od spermie,  druhou půlku genomu a 100 % mitochondriálního obsahu. Mitochondriální dědičnost je tedy z linie matky. Existují teorie, že délka života potomstva má souvislost s věkem otěhotnění a délkou života matky. V laboratorních studiích je prokázáno u myší, že předání nízké nálože zmutovaných mtDNA z matky na potomstvo má dopad na četnost potomstva a délku života mláďat. Podobný efekt se pravděpodobně odehrává i u lidí. Roli zde hraje i fakt, že zděděná poškozená mtDNA vede k nedostatečně účinnému metabolismu u potomstva a tím jeho kratšímu věku dožívání.

Mitochondriální aktivita se podle studií snižuje se stoupajícím věkem a přímo ovlivňuje vývoj embrya a výsledek IVF. Teorie vlivu věku na mutaci, degeneraci mtDNA a transmisi poškozené mitochondriální DNA je v současné publikované literatuře již podpořena důkazy.

(thom)

Zdroj: Wilding M. Potential long-term risks associated with maternal aging (the role of the mitochondria). Fertil Steril. 2015 Jun; 103 (6): 1397–401; doi: 10.1016/j.fertnstert.2015.03.034. Epub 2015 Apr 30. Review.

 

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Stanovení ovariální rezervy u žen se SLE na základě hladin Antimüllerova hormonu

Studie měla za cíl stanovit ovariální rezervu u žen se SLE pomocí měření hladin AMH a jejich porovnání s hodnotami u zdravých žen. Systémový lupus erythematodes (SLE) představuje autoimunitní onemocnění s nejasnou etiologií a heterogenními příznaky, které je charakterizováno tvorbou protilátek poškozujících řadu orgánů.

Srovnání účinnosti lidského menopauzálního gonadotropinu s klomifen-citrátem u kontrolované ovariální stimulace před intrauterinní inseminací

Tato studie srovnává účinnost kontrolované ovariální stimulace vyvolané nízkými dávkami lidského menopauzálního gonadotropinu (hMG) oproti aplikaci klomifen-citrátu u párů s neobjasněnou příčinou infertility, u poruch mužské plodnosti či u žen s mírným stupněm endometriózy.

Efekt lidského menopauzálního gonadotropinu (HMG) nebo kombinace HMG s folikulostimulačním hormonem (HMG/FSH) na kvalitu embryí a počet euploidních blastocyst v IVF cyklech

Studie srovnává efekt aplikace samotného lidského menopauzálního gonadotropinu (HMG) nebo v kombinaci s purifikovaným folikulostimulačním hormonem (HMG/FSH) na ovariální stimulaci u žen podstupujících IVF cyklus.Všechny novinky