Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Diskordantní embryonální růst dvojčat a časný potrat

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 10.12.2013

Diskordantní embryonální růst dvojčat a časný potrat

Incidence dvojčat stoupá, a to především v důsledku využívání stále populárnějších metod asistované reprodukce. Proběhlé studie zaměřené na těhotenství s jedním embryem ukázaly, že podle sonografického vyšetření srdce není možné spolehlivě předpovídat výsledek těhotenství. Naproti tomu některé menší studie naznačují, že v případě dvojčat by vzájemně neodpovídající temeno-kostrční délka zjištěná v časném stadiu těhotenství mohla mít prediktivní charakter pro budoucnost těhotenství.

V britské studii proto byla položena následující otázka: Existuje v případě dvojčat nějaká asociace mezi vzájemně neodpovídajícím embryonálním růstem a časnou fetální ztrátou zjištěnou mezi 11.–14. týdnem?. Do retrospektivní studie bylo zahrnuto 1 356 dvojčetných těhotenství (288 monochoriálních, 1 068 dichoriálních). Pro hodnocení asociace mezi diskordantní temeno-kostrční délkou (TKD) mezi gestačními týdny 7 + 0 až 9 + 6 a spontánní fetální ztrátou jednoho plodu diagnostikovaného mezi 11. a 14. týdnem bylo použito logistické regrese, ROC křivky a Kaplanovy-Meierovy analýzy.

V rámci prohlídky v průběhu 11.–14. týdne bylo zjištěno 111 (8,2 %) ztrát jednoho plodu. Vícerozměrná analýza tak ukázala následující výsledky: vzájemně neodpovídající TKD dvojčat a TKD menší než 5. percentil alespoň u jednoho z dvojčat byly nezávisle asociované s fetální ztrátou. Podobná asociace nebyla nalezena v závislosti na chorionicitě či věku matky. Přesnost predikce neodpovídající TKD byla velmi vysoká (AUC = 0,93).

Je zde však určitá limitace studie, a sice fakt, že studie sledovala pouze těhotné ženy ve vyšším riziku. Dvojčetná těhotenství, obzvláště pak ta pocházející z asistované reprodukce, jsou poměrně často kontrolována, a to především v časném stadiu těhotenství.

Tato studie poukazuje na důležitost poradenství ohledně možného negativního výsledku těhotenství v případě neodpovídajících embryonálních parametrů.

(boba)

Zdroj: D'Antonio F., et al.: Embryonic growth discordance and early fetal loss: the STORK multiple pregnancy cohort and systematic review. Human Reproduction 2013 Oct; 28 (10): 2621–7.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba neplodnosti by měla být především bezpečná

Díky úspěšné léčbě neplodnosti se celosvětově narodilo již více než 5 milionů dětí. Základním kamenem metod asistované reprodukce je ovariální stimulace (OS).

Optimální dobou biopsie pro preimplantační genetické testování je stadium blastocysty

Základním požadavkem všech algoritmů preimplantační genetické diagnostiky (PGD) je získání genetického materiálu z oocytu nebo embrya.

Endometrióza adolescentů – progresivní onemocnění?

Je skutečně endometrióza adolescentů progresivní onemocnění, které je nutno diagnostikovat a následně léčit? Na tuto nelehkou otázku se zaměřili v srpnovém čísle časopisu Human Reproduction.Všechny novinky