Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Délka menstruačního cyklu jako marker ženské plodnosti

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 14.5.2008

Délka menstruačního cyklu jako marker ženské plodnosti

Švédští vědci se zabývali vztahem mezi délkou menstruačního cyklu a úspěšností IVF/ICSI metody. Dále zkoumali, zda je možné použít délku menstruačního cyklu jako marker ovariální rezervy, tedy ukazatele množství a kvality zbývajících oocytů v ovariu.

Délka menstruačního cyklu je primárně určována úrovní a kvalitou růstu folikulů, a tedy trváním folikulární fáze. Pravidelný menstruační cyklus trvá obvykle 28 dní a udržuje se asi do 40 let věku ženy. Perioda se prodlužuje až s nástupem menopauzy. Nicméně mírné a pozvolné zkrácení menstruačního cyklu se objevuje už po 35. roku v souvislosti s přibývajícím množstvím FSH a poklesem inhibinu. Kratší cyklus je tak určitou známkou postupného ovariálního stárnutí.

V prospektivní studii bylo sledováno celkem 6271 IVF a ICSI cyklů. Pacientky před IVF/ICSI léčbou zaznamenávaly po dobu jednoho roku délku svého menstruačního cyklu. Podle trvání cyklu bylo vytvořeno celkem šest skupin: méně než 26 dní, 26–27, 28–29, 30–31, 32–34 a s délkou cyklu více než 34 dní. Ze studie byly vyloučeny ženy s cyklem delším než 50 dní, neboť šlo většinou o anovulační cykly.

Studie prokázala, že úspěšnost IVF/ICSI silně koreluje s délkou menstruačního cyklu. Šance na porod po IVF/ICSI byla téměř dvojnásobně vyšší u žen s průměrnou délkou menstruačního cyklu více než 34 dnů oproti skupině žen s délkou cyklu pod 26 dnů.

Trvání menstruačního cyklu souviselo také s odpovědí na hormonální stimulaci ovarií pomocí FSH nebo hMG (lidský menopauzální gonadotropin) a kvalitou embrya. Ženy s kratším menstruačním cyklem potřebovaly pro dozrání folikulů vyšší dávky FSH/hMG a při odběru vajíček se u nich podařilo získat méně oocytů.

Z výsledků studie vyplývá, že průměrná délka menstruačního cyklu může být dobrým ukazatelem funkce ovarií. Kromě toho souvisí také s úspěšností IVF nebo ICSI.

(nes)

Zdroj: Brodin T, Bergh T, Berglund L. Menstrual cycle lenght is an age-independent marker of female fertility: Result from 6271 treatment cycles of in vitro fertilization. Fertility and Sterility 2007;(12).

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Odhaleny další geny, které jsou možná zodpovědné za vznik Crohnovy nemoci

Rozsáhlá dlouhodobá studie amerických a kanadských lékařů zkoumala vliv genetických predispozic na rozvoj idiopatických střevních zánětů. Byly objeveny nové úseky genomu asociované se zvýšeným výskytem Crohnovy nemoci, a také se prokázalo, jaké geny jsou zodpovědné za to, že u aškenázských Židů existuje zvýšená pravděpodobnost rozvoje nespecifických střevních zánětů.

Kazuistika pacientky s OHSS

Šestadvacetiletá pacientka s idiopatickou infertilitou byla přijata na jednotku intenzivní péče pro šokový stav a rozvoj akutní respirační insuficience. U této pacientky se 18. den po zahájení kontrolované ovariální stimulace podle GnRH protokolu vyvinul ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS).

Růst a vývoj dětí narozených pomocí IVF

V současnosti existuje řada důkazů o tom, že děti narozené pomocí metody in vitro fertilization (IVF) mají zvýšené riziko nepříznivého perinatálního vývoje, kongenitálních malformací a vzácných genetických defektů.Všechny novinky