Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Dárcovství oocytů – postoje, motivace a zkušenosti dárkyň

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 14.5.2010

Dárcovství oocytů – postoje, motivace a zkušenosti dárkyň

Znalost sociálních a psychologických faktorů, které vedou k darování gamet, je důležitá pro lékaře, zákonodárce a tvůrce náborových kampaní. Cílem popisovaného systematického přehledu bylo shrnout vědecké poznatky o psychologických vlivech na darování oocytů a extrapolovat zkušenosti žen s dárcovstvím vajíček. Prohledáním čtyř elektronických databází v anglickém jazyce bez zadání časového omezení bylo nalezeno 64 studií na toto téma, převážně pocházejících z USA a Velké Británie.

Bylo konstatováno, že dárkyněmi vajíček jsou buď pacientky, které samy podstupují léčbu infertility a snaží se dosáhnout subvence na vlastní terapii, nebo se jedná o dárkyně z následujících skupin: dobrovolné dárkyně (darování gamet bez finančních nároků), komerční dárkyně (požadující finanční kompenzaci), dárkyně pro konkrétního příjemce a potenciální dárkyně (pro vědecký výzkum).

Ženy se lišily motivací k dárcovství oocytů, u dobrovolných dárkyň převládaly altruistické důvody, u komerčních hrál hlavní roli finanční zisk, u dárkyň pro konkrétního příjemce byl nejdůležitějším prvkem osobní vztah k příjemkyni.

Otázkou zůstává postoj dárkyně k vzniklému potomkovi v budoucnosti, což je důležité zejména v zemích, kde zákon dovoluje potomkovi ve věku 18 let vyhledat kontakt k dárkyni. Psychologické vyšetření ukázalo, že ve skupině komerčních dárkyň a dárkyň pro konkrétního příjemce se nevyskytovaly ženy s psychopatologickými rysy, je však důležité studovat psychologický profil i u ostatních podskupin žen, zejména pacientek-dárkyň. Studie zjistila zajímavý fakt, že velká část dárkyň je ochotna darovat oocyty jako tzv. identifikovatelní dárci a řada z nich chce být informována o výsledku gravidity.

Přístup k dárcovství oocytů byl rovněž ovlivněn etnickou a náboženskou příslušností. Kavkazské etnikum má na rozdíl od jižních Asiatek, které považovaly darování oocytů za společensky nepřijatelné, k darování i příjmu oocytů pozitivní přístup. Zajímavý byl i pozitivní přístup k dárcovství vajíček u párů muslimského vyznání, i když existuje muslimský zákon zakazující asistenci třetí strany při koncepci.

I přes určitý diskomfort a rizika spojená s dárcovstvím oocytů většina dárkyň ve všech podskupinách dobře tolerovala vlastní proceduru a měla po ní uspokojivé a pozitivní pocity. Zjištěné rozdíly ohledně motivace či utajení dárcovství v jednotlivých dárcovských podskupinách by se měly stát dalším podnětem pro individuální přístup a poradenství vůči každé ženě-dárkyni.

(moa)

Zdroj: Systematic review of oocyte donation: investigating attitudes, motivations and experiences. Human Reproduction Update, Vol. 15, No. 5 pp. 499–515, 2009

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Gonadální funkce u mužů a žen s klasickou galaktosémií

U párů se sníženou plodností je v 18–24 % případů považována za kauzální příčinu porucha menstruačního cyklu. Dle WHO se jedná v 10 % případů o hypogonadotropický hypoestrogenní typ poruchy, v 85 % normogonadotropický normoestrogenní typ a pouze v 5 % jde o hypergonadotropický hypoestrogenní typ.

Vitamín B6 jako prevence kolorektálního karcinomu

Doktorka Susanna C. Larsson se svými kolegy z Karolinska Institute ve Stockholmu, ve Švédsku zjistila, že vitamín B6 chrání proti nádoru tlustého střeva, a to speciálně u žen, které konzumují alkohol. Výsledky své studie vědci uveřejnili v červnovém čísle 2005 časopisu Gastroenterology.

Kolorektální karcinom v rodinné anamnéze může znamenat lepší prognózu

Výskyt kolorektálního karcinomu v rodinné anamnéze zvyšuje riziko rozvoje tohoto onemocnění. Podle článku publikovaného v časopise JAMA však mají pacienti se zatíženou rodinnou anamnézou paradoxně lepší prognózu, pokud se u nich kolorektální karcinom skutečně rozvine.Všechny novinky