Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Cholesterol a exprese CEA na cytoplazmatické membráně enterocytů – možné aplikace pro léčbu idiopatických střevních zánětů

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 5.8.2008

Cholesterol a exprese CEA na cytoplazmatické membráně enterocytů – možné aplikace pro léčbu idiopatických střevních zánětů

Vědci z university v Heidelbergu prokázali, že pokud dojde k depleci cholesterolu, změní se distribuce a exprese karcinoembryonálního antigenu (CEA) na cytoplazmatické membráně enterocytů.

Karcinoembryonální antigen je glykoprotein, jehož funkce se liší v závislosti na tom, je-li exprimován na bazolaterálním, nebo apikálním pólu buňky. Zatímco na apikálním pólu vstupuje CEA do interakcí s bakteriemi, na bazolaterálním pólu se nejspíše účastní aktivace supresorových T-lymfocytů, a může tak regulovat zánětlivé procesy. Pak má antiinflamatorní účinek

U idiopatických střevních zánětů (IBD) je popsána snížená exprese CEA na bazolaterální membráně enterocytů. Tím pádem dochází ke změně poměru apiko-bazo-laterálního transportu. Možný zásah do tohoto procesu by mohl být nástrojem, který umožní ovlivnit průběh IBD. U polarizovaných Caco-2 buněk byl cholesterol odstraněn kombinací inhibice jeho biosyntézy a extrakce plazmatické membrány chelatačními činidly. Jednovrstevná kultura Caco-2 buněk je model vhodný zejména pro preklinický výzkum intestinálního transportu.

Odstranění cholesterolu vedlo ke zvýšené expresi CEA na bazolaterální membráně. Zajímavé je, že polarita buněk nebyla tímto postupem významně ovlivněna. Asociace CEA na lipidové transportéry, cholesterol a sfingolipidové domény byla současně snížena.

Distribuce CEA i jiných glykoproteinů na apikálním nebo bazolaterálním pólu je velmi precizně regulovaný proces. Distribuce je částečně regulována prostřednictvím dynamické interakce proteinů s lipidovými rafty. Regulace procesu závislého na lipidových raftech změnou buněčných lipidů by se tak mohla stát novým postupem sloužícím k ovlivnění průběhu mnoha onemocnění.

Podle autorů studie spočívá zajímavý potenciál ovlivnění na lipidech dependentní exprese CEA v tom, že proteiny mohou změnit svou funkci z potenciálně proinflamatorní na antiinflamatorní. Vzhledem k tomu, že střevní sliznice je snadno přístupná antigenům v lumen, by mohlo jít o další možný terapeutický přístup k IBD.

Ovlivnění zánětu změnou lipidového složení cytoplazmatické membrány již bylo předmětem několika studií. Ukázalo se, že lipidová terapie (lipid-based therapy) s využitím fosfolipidů je úspěšná u pacientů s ulcerózní kolitidou. Experimenty na zvířatech také prokázaly, že dieta obohacená o gangliosidy nebo mastné kyseliny s krátkým řetězcem sníží probíhající zánětlivý proces.

Zajímavé také je, že snížení hladiny cholesterolu prostřednictvím systémové inhibice HMG-CoA pravastatinem zmírnilo průběh zánětu u krys s kolitidou. Přesto ale zůstává otázkou, zda by měla lipidová terapie u IBD zahrnovat i snížení obsahu cholesterolu v enterocytech. Pro zvážení klinického významu nových poznatků je zapotřebí dalších studií.

Zdroj:

Cholesterol Modulates Sorting Of CEA: Implications For Inflammatory Bowel Disease.
World Journal of Gastroenterology 2008; April 30.

(hak)

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hyperhomocysteinemie je rizikovým faktorem i při IVF

Hyperhomocysteinemie je pokládána za rizikový faktor mnoha onemocnění. Italští vědci potvrdili, že má vliv také na graviditu a výsledky in vitro fertilizace (IVF). Zhoršuje především implantaci embrya a snižuje procento úspěšnosti IVF.

Autologní kmenové buňky mohou zlehčit průběh Crohnovy nemoci

Transplantace autologních hematopoetických kmenových buněk (HSCT – hematopoietic stem cell transplantation) bez selekce CD34 pozitivních buněk může být účinným terapeutickým přístupem při léčbě pacientů s Crohnovou nemocí rezistentní ke konvenční léčbě.

Možná příčina opakovaných spontánních potratů – protilátky proti annexinu V

 Neplodnost postihuje jeden z pěti párů v reprodukčním věku. Přibližně u dvaceti procent  z těchto případů je příčina imunologická.Všechny novinky