Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Aspekty redukce embryí po IVF

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 24.5.2008

 Aspekty redukce embryí po IVF

Redukce vícečetného těhotenství je výkon prováděný na konci prvního trimestru (11. až 12. týden gravidity), který snižuje počet vyvíjejících se plodů. V případě trojčetného či vícečetného těhotenství se provádí selektivní redukce na maximálně dvojčetnou graviditu. Cílem je dosažení co nejdelšího gestačního stáří a snížení všech rizik spojených s porodem dítěte o velmi nízké porodní hmotnosti.

Mnohočetná těhotenství po IVF se objevují až ve 30 %. Hlavními riziky vícečetných gravidit jsou úmrtí plodu před 24. týdnem těhotenství, předčasné porody a poporodní komplikace. Perinatální mortalita je zvýšena čtyřikrát u dvojčat a šestkrát u trojčat. Navíc v průběhu těhotenství je zvýšené riziko vzniku preeklampsie, anemie nebo intrauterinní růstové retardace.

Ve studii, která byla provedena na vzorku 365 vícečetných gravidit, byl zkoumán vliv redukce embryí na těhotenství a porod. Ukázalo se, že redukce je spojena s téměř dvojnásobně vyšším rizikem samovolného potratu. Po redukci potratilo zbylá embrya celkem 8 % žen, v kontrolní skupině došlo k abortu ve 4 % případů. Průměrná doba mezi redukcí embryí a abortem byla více než 2 týdny. Časová souslednost ukazuje, že k abortu vede především resorpce fetoplacentární tkáně, méně pak samotný výkon.

Po redukci se však signifikantně snížil výskyt předčasných porodů na 10 % oproti kontrolní skupině, kde 28 % porodů proběhlo před 32. týdnem gravidity. Více než polovina žen po redukci porodila mezi 36. až 39. týdnem těhotenství. Redukce embryí tak snižuje neonatální mortalitu a riziko postižení plodu v důsledku extrémní prematurity.

Záměrem redukce embryí je pokračování gravidity za výhodnějších podmínek pro ženu i plody. Stejně jako je nezbytné informovat pacientku o komplikacích mnohočetného těhotenství, je nutné poučení o indikacích a rizicích selektivní redukce.

(nes)

Zdroj: Papageorghiou AT, Avgidou K. Risks of miscarriage and early preterm birth in trichorionic triplet pregnancies with embryo reduction versus expectant management: new data and systematic review. Human Reproduction 2006;(04).

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Při výzkumu pozadí onemocnění se uplatní zjišťování polymorfismu v jediném nukleotidu (SNP)

Cílem studie publikováné v březnovém vydání časopisu Genes and Immunity bylo lokalizovat gen, který je zodpovědný za rodinné predispozice k IBD. Při předchozích postupech, které se zaměřily na polymorfismus mikrosatelitů, nebylo dosaženo potřebných informací, a proto přistoupili vědci k vyhledávání jednonukleotidových polymorfismů (SNP)

Délka menstruačního cyklu jako marker ženské plodnosti

Švédští vědci se zabývali vztahem mezi délkou menstruačního cyklu a úspěšností IVF/ICSI metody. Dále zkoumali, zda je možné použít délku menstruačního cyklu jako marker ovariální rezervy, tedy ukazatele množství a kvality zbývajících oocytů v ovariu.

Odhaleny další geny, které jsou možná zodpovědné za vznik Crohnovy nemoci

Rozsáhlá dlouhodobá studie amerických a kanadských lékařů zkoumala vliv genetických predispozic na rozvoj idiopatických střevních zánětů. Byly objeveny nové úseky genomu asociované se zvýšeným výskytem Crohnovy nemoci, a také se prokázalo, jaké geny jsou zodpovědné za to, že u aškenázských Židů existuje zvýšená pravděpodobnost rozvoje nespecifických střevních zánětů.Všechny novinky