Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Antifosfolipidové protilátky a jiné imunologické příčiny opakovaných těhotenských ztrát: přehled terapie

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 10.11.2009

Antifosfolipidové protilátky a jiné imunologické příčiny opakovaných těhotenských ztrát: přehled terapie

V prvním trimestru jsou opakované těhotenské ztráty způsobeny chromozomálními abnormalitami v 50−80 %. Další závažnou příčinou mohou být imunologicky podmíněné děje, iniciované auto- či alloimunitními mateřskými protilátkami. K autoimunitním faktorům patří antifosfolipidové protilátky (APA), atakující proteiny navázané na důležitou součást biologických membrán − fosfolipidy. APA zasahují do procesu srážení krve s následnou tvorbou trombů. Udává se, že u žen s opakovanými těhotenskými ztrátami se tyto protilátky vyskytují ve 40 % případů.

K ostatním autoimunitním protilátkám patří antinukleární (ANA), antithyreoideální a antiperoxidální protilátky a protilátky proti buňkám endotelu. Za alloimunitní faktory, které přispívají k opakovaným potratům, je považována abnormální aktivita NK buněk, změna v poměru T-helper 1/T-helper 2, abnormální exprese HLA-G molekul a přítomnost alloimunitních protilátek typu antipaternálních cytotoxických či antiidiotypických nebo protilátek blokujících smíšenou lymfocytární reakci.

K terapeutickým přístupům opakovaných těhotenských ztrát se řadí imunologická léčba (prednisolon, intravenózní imunoglobuliny, plazmaferéza, paternální lymfocytární terapie), podávání antiagregačních látek (aspirin) a antikoagulačních preparátů (nefrakcionovaný nebo nízkomolekulární heparin).

Rozdíly v dávkování, v době zahájení terapie, ve vstupních kritériích a v hodnocení výsledků gravidit byly hlavními příčinami nejednotnosti různých studií. V současné době je za nejúčinnější léčebný postup u žen s antifosfolipidovým syndromem, který je provázen opakovanými potraty, považováno podávání nízkomolekulárního heparinu společně s malými dávkami aspirinu. Podávání pouze imunosupresivní terapie kortikoidy je spojeno se signifikantním rizikem pro matku a plod.

Aby bylo možno stanovit správný terapeutický protokol, je tedy nutná přesná identifikace imunologických mechanismů, které se podílejí na opakovaných potratech.

(moa)

Zdroj: Shetty S., Ghosh K. Anti-phospholipid antibodies and other immunological causes of recurrent foetal loss – a review of literature of various therapeutic protocols. Am J Reprod Immunol 2009; 62: 9–24.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Mesalazin obnovuje rovnováhu mezi angiogenními a antiangiogenními faktory v experimentálním modelu ulcerózní kolitidy

Mesalazin je účinným léčivem určeným pro terapii ulcerózní kolitidy, jehož mechanizmy účinku nebyly doposud zcela objasněny. Deng a kolegové se v nedávno publikované práci zaměřili na výzkum procesu angiogeneze, který je při hojení ulcerózní kolitidy klíčový. Konkrétně byl zkoumán vliv mesalazinu na rovnováhu mezi angiogenními faktory a antiangiogenními faktory

Stres potlačuje plodnost dvojím způsobem

Vědci z univerzity v americkém Berkeley popsali mechanismus, jakým stres ovlivňuje fertilitu a sexuální dysfunkce. Mnoho je známo o inhibičním vlivu glukokortikoidů na produkci GnRH (gonadotropin-releasing hormone) s následným poklesem počtu spermií, potlačením ovulace a sexuální aktivity.

Genetické variace v genu středomořské horečky a riziko vzniku Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy

Gen familiární středomořské horečky (MEFV) kóduje pyrin, který je hlavním regulátorem zánětlivé platformy kontrolující aktivaci kaspázy-1 a zpracování IL-1 beta. Předchozí výzkumy ukázaly, že část tohoto genu by mohla hrát určitou roli ve vzniku Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy.Všechny novinky