Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antitrombotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Příznivý vliv kyseliny acetylsalicylové na incidenci žilní tromboembolické nemoci

Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antitrombotika

Vydáno: 4.4.2016

Příznivý vliv kyseliny acetylsalicylové na incidenci žilní tromboembolické nemoci

Metaanalýza publikovaná v Journal of Thrombosis and Haemostasis sumarizuje dostupné důkazy o účincích kyseliny acetylsalicylové (ASA) na incidenci žilní tromboembolie (VTE).

Kyselina acetylsalicylová si zaslouží prominentní místo v repertoáru kardiovaskulární medicíny. Jako ireverzibilní inhibitor agregace destiček se využívá ke snížení rizika vzniku infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a u pacientů s rizikem kardiovaskulárních příhod.

ASA v prevenci žilní tromboembolie a plicní embolie

Z patofyziologického hlediska je zábrana agregace trombocytů asociována s inhibicí vzniku trombů, a to jak v experimentálním modelu, tak in vivo. První důkaz na podporu příznivého účinku ASA na snížení výskytu VTE poskytla analýza, která se zaměřila na užívání antiagregancií pro snižování rizika kardiovaskulárních onemocnění a ukázala jeho významný (25%) pokles. Metaanalýza klinických studií prokázala, že podávání ASA vede k poklesu výskytu žilní tromboembolie a významně (o 25 %) snižuje riziko vzniku plicní embolie. Kromě toho se ve starších studiích zaměřených na antiagregancia v postchirurgické prevenci žilní tromboembolie a v rozsáhlé studii zaměřené na prevenci plicní embolie prokázal obdobný (25−30%) protektivní účinek.

Zároveň nicméně existují důkazy, že podávání nízkomolekulárních heparinů (LMWH) nebo užívání antagonistů vitaminu K (VKA) během hospitalizace a v průběhu prvních týdnů po operaci snižuje riziko VTE dokonce o 50 %, a to s přijatelným bezpečnostním profilem.

Závěr

I když byla ASA v účinnosti překonána jinými antitrombotiky, existují důkazy, že její užívání je spojeno se snížením rizika pooperační žilní tromboembolie. Pro svůj příznivý poměr účinnosti a bezpečnosti, snadnost užívání a nízké náklady by mohla být vhodnou strategií pro sekundární prevenci VTE. Nemělo by se proto zapomínat na antitrombotické přednosti této tradiční, levné a univerzální látky.

(ave)

Zdroj: Hovens M. M., Snoep J. D., Tamsma J. T., Huisman M. V. Aspirin in the prevention and treatment of venous thromboembolism. J Thromb Haemost 2006; 4 (7): 1470−1475; doi: 10.1111/j.1538-7836.2006.01928.x. 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Venotonika jsou vhodnými přípravky v léčbě hemoroidů

V metaanalýze 16 studií prokázala venotonika zahrnující přírodní i syntetické přípravky statisticky významný přínos v léčbě hemoroidů a zmírnění příznaků po hemoroidektomii. Britští autoři provedli v roce 2012 průzkum literatury s cílem zhodnotit vliv venotonik na zmírnění projevů, příznaků a závažnosti hemoroidálního onemocnění. V databázích Cochrane, MEDLINE a EMBASE vyhledali randomizované kontrolované studie věnované této problematice.

Pentoxifyllin přidaný k blokátoru systému renin-angiotenzin může u diabetiků zpomalit progresi renálního postižení

Randomizovaná klinická studie ukázala, že pentoxifyllin podávaný spolu s blokátorem systému renin-angiotenzin (RAS) u pacientů s diabetickou nefropatií zpomaluje pokles glomerulární filtrace a snižuje albuminurii.

Venotonika zvyšují kvalitu života pacientů s chronickou žilní insuficiencí

V randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii prokázala venotonika (diosmin + hesperidin, aminaphthon a kumarin + troxerutin) u pacientů s chronickou žilní insuficiencí zlepšení kvality života.Všechny novinky